Alfred Meissner

Do najwybitniejszych jej profesorów należeli: Alfred Meissner (1883—1953), Hilary Wilga (1864—1942) i Marian Zeńczak (1891—1948), twórca polskiej ortodoncji.

Oprócz tej uczelni, kształcącej od razu specjalistów, mieliśmy w kraju 4 katedry stomatologiczne w ramach uniwersyteckich wydziałów lekarskich, gdzie specjalizowali się lekarze ogólni.

Z tych katedr do najbardziej rozwijających pracę naukową należała lwowska, kierowana przez Antoniego Cieszyńskiego (1882—1941), naukowca o światowej sławie. Był on pionierem radiologii stomatologicznej oraz twórcą radykalnej operacji w przypadkach zapalnych parodonto- patii.

Jeśli chodzi o stomatologiczne życie organizacyjne w Polsce, to — poza istniejącymi wielu towarzystwami naukowymi i zawodowymi — zostały drogą rządowej ustawy powołane w r. 1938 Izby Lekarsko-Dentystyczne, stanowiące samorząd dla tej grupy zawodowej.

W okresie międzywojennym wychodziło kilka naukowych czasopism, z których na najwyższym poziomie stała „Polska Stomatologia”.

Bezpłatna pomoc stomatologiczna, przysługująca od r. 1922 ubezpieczonym pracownikom, w ramach istniejących najpierw tzw. Kas Chorych, a później od r. 1934 Ubezpieczalni Społecznej, była dużą pomocą dla mniej zarabiających.

W całym świecie, wciągniętym w działania wojenne, nie było w zasadzie warunków do rozwoju nauki i większych osiągnięć w metodach leczenia. Jedynie w zakresie wojskowej chirurgii szczękowej zaznaczył się postęp ze smutnej konieczności. Dotyczył on zarówno samego leczenia ran postrzałowych, jak i możliwości zabiegów plastycznych dla usuwa-nia powstałych zeszpeceń.

Postęp można było także stwierdzić, jeśli chodzi o tworzywa akrylowe, mianowicie rozpoczęto wytwarzać masy szybko polimeryzujące. Pojawiły się ponadto masy alginatowe do pobierania wycisków, znacznie wygodniejsze w użyciu od gipsu.

Wszystkie te i wiele innych osiągnięć nie było jednak znanych w naszym kraju, odciętym w ogóle od wszelkiej informacji naukowej. Utrata niepodległości, terror polityczny okupanta, zamknięcie wyższych uczelni

– 1 uniemożliwienie pracy naukowej spowodowało, że okres ten to prawie nie zapisane karty polskiej stomatologii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *