Błona śluzowa właściwa

Błona śluzowa właściwa (lamina propria mucosae) jest tkanką łączną zbitą, w różnym stopniu unaczynioną, w zależności od umiejscowienia. Brodawki błony śluzowej wciskające się w nabłonek są rozmaitej długości w różnych okolicach jamy ustnej. Najdłuższe są w obrębie dziąseł, a najkrótsze na dnie jamy ustnej. Różna długość brodawek błony śluzowej, pokrywającej np. wyrostki zębodołowe i dziąsła, jest jedną z przyczyn występowania bardzo wyraźnej granicy przebiegającej pomiędzy tymi strefami.

W błonie śluzowej właściwej oprócz fibroblastów i fibrocytów spotyka się przeważnie niewielkie skupienia limfocytów, a niekiedy pojedyncze komórki plazmatyczne, zwłaszcza w obrębie dziąseł. To „nacieczenie fizjologiczne” jest skutkiem stałych urazów na dziąsło podczas żucia. Niekiedy we właściwej błonie śluzowej stwierdza się gruczoły łojowe, zwłaszcza w obrębie wargi górnej i błony śluzowej policzków.

Błona podśluzowa (submucosa) jest luźną tkanką łączną. Zawiera ona tkankę tłuszczową oraz gruczoły ślinowe. Graniczy z warstwą mięśniową (wargi, policzki, podniebienie miękkie) lub z okostną (część gruczołowa i tłuszczowa podniebienia twardego). Dziąsła i okolica szwu podniebiennego nie mają błony podśłuzowej.

Nabłonek w tej strefie jest bardziej zrogowaciały niż w innych okolicach jamy ustnej. Warstwa rogowa jest wyraźnie zaznaczona, rzadko jednak bezjądrzasta. Pełne rogowacenie w nabłonku dziąsła występuje zaledwie w 13,3% przypadków. W tych przypadkach obserwuje się znaczne stężenie grup disulfidowych (S—S) w warstwie rogowej nabłonka. Grupy sulfhydrylowe (S—H), uważane za prekursora keratyny, osiągają zaś największe stężenie w warstwie ziarnistej. Utlenianie grup S—H do wiązań S—S jest właśnie objawem rogowacenia.

W nabłonku rogowaciejącym (dziąsło i podniebienie twarde) nie stwierdza się glikogenu albo tylko w niewielkich ilościach. Glikogen występuje bardzo obficie w nabłonku stref nierogowaciejących jamy ustnej, np. w obrębie policzków i dna jamy ustnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *