Budowa jamy ustnej

Przeponę jamy ustnej pokrywa od zewnątrz blaszka powierzchowna powięzi szyi (lamina superficialis fasciae cervicalis), mięsień szeroki szyi (platysma) i skóra. Od strony wewnętrznej przepona jamy ustnej pokryta jest błoną śluzową, która przechodzi w błonę śluzową dolnej powierzchni języka. Błona śluzowa w okolicy podjęzykowej tworzy symetryczne fałdy podjęzykowe (plicae sublinguales). Fałdy te biegną zbieżnie ku przodowi i kończą się w pobliżu linii środkowej na tzw. mięskach pod- językowych (carunculae sublinguales), na których znajdują się ujścia ślinianek podjęzykowych i podżuchwowych. Błona śluzowa pokrywająca dolną powierzchnię języka tworzy w linii pośrodkowej fałd napinający się przy uniesieniu języka ku górze. Jest to wędzidełko języka (frenulum linguae). Bocznie od niego biegną dwa symetryczne fałdy strzępiaste (plicae fimbriatae) — ryc. 39.

Przez cieśń gardzieli (isthmus faucium) — ryc. 34 — jama ustna łączy się z częścią środkową gardła (pars medialis s. oralis pharyngis). Cieśń gardzieli tworzą: od góry podniebienie miękkie, od dołu nasada języka, od boków parzyste łuki podniebienno-gardłowy i podniebienno-językowy .

Na granicy przedsionka i jamy ustnej właściwej znajdują się dwa szeregi zębów (dentes).

Ząb (dens) składa się z korzenia (radix dentis), tj. tej części, która tkwi labium superius frenulum labii superiorly angulus oris vestibulum oris gingiva arcus palatopharyngeus: arcus palatoglossus epiglottis foramen caecum sulcus terminalis radix linguae tonsilla lingualis tonsilla palatina papillae vallatae papilli fungiformes papillae foliatae papillae filiformes arcus palatoglossus corpus linguae sulcus medianus linguae apex linguae

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *