Cementy krzemowo-fosforowe

Cementy krzemowo-fosforowe są mieszaniną cementów krzemowych i fosforowych. Są one stosowane zwykle do wypełnień w zębach trzonowych, w dużych rozległych ubytkach, gdzie użycie amalgamatów jest przeciwwskazane. Wypełnienia z cementów krzemowo- -fosforowych wymagają podkładu, gdyż zawarty w nich kwas krzemowy może uszkadzać miazgę zęba. Z bardziej znanych cementów krzemowo- -fosforowych należy wymienić Aristos, Neosil, Molarit itp.

Amalgamaty, czyli o r t ę c i a, są jednym z najlepszych materiałów używanych do wypełnień ubytków, niestety ze względu na barwę nie wszędzie mogą być stosowane. Są to fizykochemiczne połączenia rtęci z jednym lub więcej metalami (srebro, cyna, cynk, ołów, złoto, platyna, miedź i bizmut). W zależności od liczby stosowanych w ortęciu metali rozróżniamy amalgamaty binarne (rtęć + srebro), tenarne (rtęć + + srebro + cyna), ąuaternarne itd. Ortęcia zawierające srebro, złoto lub platynę nazywa się szlachetnymi. Dodawanie poszczególnych metali wpływa na cechy fizyczne amalgamatów. I tak: srebro, miedź, cynk i złoto zwiększają twardość, natomiast cynk i miedź zmniejszają plastyczność. Srebro przyspiesza twardnienie ortęcia, cyna je natomiast opóźnia. Amalgamaty miedziowe wykazują najsilniejsze działanie bak-teriobójcze. Jak wynika z wielokierunkowych badań, najkorzystniejszy skład opiłków do ortęcia przedstawia się następująco: srebro 65—69%, miedź do 6%, cyna do 25% oraz cynk do 2%. Ortęcia o większej ilości srebra określa się mianem amalgamatów twardych, natomiast o większej zawartości cyny — amalgamatami miękkimi. Wskazane jest także dodanie niewielkich ilości złota i platyny. Stosunek wagowy opiłków do rtęci powinien wynosić 1 : 1, a objętościowy 5:7.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *