Charakterystyczne cechy łuku zębowego

– 1. Krawędzie sieczne siekaczy, wierzchołek żucia kła i powierzchnie żucia zębów przedtrzono- wych oraz pierwszego zęba trzonowego znajdują się na jednej płaszczyźnie poziomej. Płaszczyzna

– 2. Najbardziej wysunięte punkty powierzchni zewnętrznych (wargowych lub policzkowych) tworzą ciągłą linię, która w łuku zębowym dolnym ma kształt paraboli, a w łuku zębowym górnym kształt połowy elipsy (ryc. 45).

– 3. Przedłużenia linii łączących środkowe punkty powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej jednoimiennych zębów przecinają się w jednym punkcie w płaszczyźnie pośrodkowej (ryc. 46).

– 4. Łuki powierzchni zewnętrznych zębów stykają się w punktach końcowych (ryc. 47).

– 5. Między zębami w łuku istnieją miejsca styczne.

– 6. Zęby w łuku są uszeregowane symetrycznie i według stałej kolejności.

Wzajemny stosunek zębów szczęki i żuchwy

Wzajemny stosunek zębów szczęki i żuchwy nazywamy zwarciem (oc- clusio), a ich ułożenie w czasie żucia zgryzem (articulatio).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *