Co należy do grupy mas wyciskowych odkrztałcalnych sprężyście?

Do grupy mas wyciskowych odkształcalnych sprężyście należą masy sporządzone na podłożu alginianowym, silikonowym, agarowym oraz tlen- kowo-eugenolowym. Masy te, po stężeniu, odkształcają się pod wpływem sił naciskających i pociągających, powracają jednak do kształtu pierwotnego po zaprzestaniu działania tych sił. Ciała posiadające tę zdolność nazywamy sprężystymi lub elastycznymi. Dzięki sprężystości wyciski wykonywane tymi masami mogą być zdjęte w całości, nie ulegając przy tym trwałym deformacjom, nawet w przypadku istnienia miejsc podchodzących. Wszystkie tężeją pod wpływem reakcji chemicznych, z wyjątkiem masy o podłożu agarowym, która jest termoplastyczna. Wszyst-kie też, z wyjątkiem tej ostatniej, nadają się do jednorazowego użycia, ponieważ procesy zachodzące podczas ich tężenia są nieodwracalne.

Substancją wyjściową przy produkcji mas alginianowych jest nierozpuszczalny w wodzie kwas alginowy otrzymywany z glonów brunatnych i czerwonych. Drogą reakcji chemicznych uzyskuje się rozpuszczalne w wodzie sole sodowe, potasowe i amonowe, które stanowią podstawowy składnik alginianowych mas wyciskowych. Reagują one z wszystkimi wielowartościowymi metalami, oprócz magnezu, tworząc usieciowane żele elastyczne. Te właściwości alginianów zadecydowały

ich zastosowaniu jako materiału wyciskowego. Najczęściej doprowadza się do reakcji między rozpuszczonym w wodzie alginianem sodu a solami wapnia, baru

– 1 ołowiu, np.: 2 cz. alginianu sodu + CaS04 nierozp. żel alginianu wapnia + Na2S04. Proces ten zachodzi bardzo szybko i powoduje tężenie masy już podczas zarabiania jej z wodą, wobec czego pozostaje za mało czasu na nałożenie ciasta na łyżkę i pobranie wycisku. Ażeby temu zapobiec, dodaje się do mas alginianowych sub- stancji opóźniających proces wiązania. Taką substancją jest np. fosforan trójzasa- dowy. Wiąże on początkowo jony wapnia, a następnie, jako związek nietrwały, oddaje je. Uwolnione jony wapnia wchodzą w reakcję z alginianem sodu tworząc nierozpuszczalny żel alginianu wapnia. Oprócz wymienionych składników, alginia- nowe masy wyciskowe zawierają jeszcze substancje wypełniające, jak: tlenek cynku, talk, węglan wapnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *