Co ogranicza środkowy wyrostek nosowy?

Aż do 2 miesiąca życia płodowego jama ustna i nosowa stanowią jedną: całość wypełnioną językiem, który swoją nasadą i grzbietem przylega’ do podstawy czaszki. Koniec języka oparty jest o przegrodę nosową. Ponieważ język zajmuje tak dużą przestrzeń, więc wyrostki podniebienne- skierowane są ku dołowi i do wnętrza wspólnej jamy nosowo-gardzielo- wej (ryc. 55). Dopiero po 3 miesiącu życia płodowego poprzecznie rosnące

Od góry jamę ustną ogranicza środkowy wyrostek nosowy (będący częścią wyrostka czołowego) i 2 wyrostki szczękowe. Ze środkowego wyrostka nosowego rozwija się środkowa część wargi górnej i kość przy- sieczna.

Pod koniec 2 miesiąca życia płodowego boczne krawędzie środkowego wyrostka czołowego zrastają się z wyrostkami szczękowymi. Boczne odcinki wyrostków szczękowych rozrastają się i tworzą większą część policzków oraz zewnętrzne części wargi górnej.

Podniebienie miękkie rozwija się z błony śluzowej podniebienia twardego, która rozrasta się ku tyłowi w postaci 2 płaskich fałdów. Zrastają się one w linii środkowej pod koniec 3 mies. ż. płodowego i w ten sposób również w tylnym odcinku jama ustna odgranicza się od nosowej.

Pod koniec życia płodowego rozwija się w jamie ustnej specjalny narząd anatomiczno-fizjologiczny, który służyć będzie noworodkowi do przyjmowania pokarmów. Składa się on z poduszek wargowych, kosmków wargowych i policzkowych, fałdów dziąsłowych, bocznych wałów i poprzecznych fałdów podniebiennych (ryc. 59).

Poduszki wargowe (pulvinaria labialia) obrzękają w czasie karmienia i umożliwiają lepsze przyssanie brodawki piersiowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *