Co służy do lutowania?

Do lutowania, a także topienia metali średnio topliwych używane są najczęściej pistoletowe palniki gazowe. Składają się one z dwóch odpowiednio zgiętych rurek, z których jedna mieści się częściowo w drugiej. Rurką zewnętrzną doprowadzany jest gaz, natomiast wewnętrzną — sprężone powietrze. Dopływ powietrza i gazu reguluje się za pomocą kurka. Sprężanie powietrza odbywa się w kompresorach elektrycznych. Do to- pienia metali trudno topliwych wykorzystuje się ciepło spalania acetylenu, wodoru, a także butanu i propanu w atmosferze tlenu. Gazy te dostarczane są w butlach stalowych i spalane w specjalnych palnikach. Z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu osoby posługujące się tymi palnikami powinny być odpowiednio przeszkolone. Metale trudno topliwe można też topić za pomocą łuku Volty. Służą do tego aparaty elektryczne przetwarzające normalny prąd sieciowy na prąd o dużym natężeniu i niskim napięciu. Posiadają one dwie elektrody węglowe, między którymi wytwarza się łuk Volty — iskra o wysokiej temperaturze. Te same aparaty posiadają zazwyczaj końcówki przeznaczone do łączenia elementów metalowych za pomocą zgrzewania oporowego (ryc. 133).

Najlepsze odlewy uzyskuje się wówczas, kiedy płomień nie styka się bezpośrednio z topionym metalem. Dlatego też w niektórych aparatach topienie metalu odbywa się w tyglach grafitowych ogrzewanych z zewnątrz płomieniem palnika albo lepiej — elektrycznie. Postępowania takiego wymagają przede wszystkim stopy srebro-palladowe. Do topie nia stopów, szczególnie chromowo-kobaltowych, wykorzystuje się obecnie piece indukcyjne, zasilane prądem wysokiej częstotliwości. Piece indukcyjne znalazły zastosowanie w urządzeniach odlewniczych występujących pod nazwą fabryczną „Castomat” i „ELZ 1” (ryc. 134). O wysokiej cenie tych aparatów decyduje w głównej mierze generator prądu wysokiej częstotliwości, stanowiący ich część składową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *