Co służy do rozdrabniania cementów?

Do rozrabiania cementów służą płytki szklane z jednej strony zmatowione. Cementy fosforowe i siarczanowe (fleczer) rozrabia się łopatką metalową na zmatowionej stronie płytki, cementy krzemowe na gładkiej stronie łopatką agatową lub plastykową.

Do rozcierania amalgamatu używa się moździerza oraz mieszadła (pistela) szklanego. Dla umożliwienia szybkiego utarcia amalgamatu ściany moździerza oraz koniec pistela są zmatowione, szorstkie. Rtęć przechowuje się w specjalnych pojemniczkach, służących równocześnie jako dawkomierze do rtęci. Bardzo wygodne w użyciu są specjalne dozowniki wagowe lub automatyczne do amalgamatu srebra. W tych ostatnich po naciśnięciu przycisku otrzymuje się porcję opiłków srebra i rtęci w ścisłe określonych proporcjach. W celu przyśpieszenia procesu ucierania amalgamatu używa się mieszadeł elektrycznych (ryc. 104). Bardzo wygodne są w użyciu pojemniczki z fabrycznie przygotowanymi porcjami opiłków i rtęci, przeznaczone do rozrabiania w mieszadłach elektrycznych. Podobnie produkowane są pojemniczki z porcjami cementów krzemowych.

Do wprowadzenia rozrobionego materiału do ubyt kładaczy (ryc. 105 a). Składają się one z końcówŁ cie długich, płaskich łopatek, ustawionych pod kąte być jedno- lub dwustronne, jak również kombinowan chadłem. Pozwalają nie tylko na wprowadzenie m ale i na usunięcie nadmiaru materiału oraz na kszta: pełnienia.

Do kondensacji materiału na wypełnienia w u chadła (ryc. 105 b). Mogą one mieć kształt kulecz krótkiego stożka o przekroju okrągłym lub owalny) kości.

Do przeniesienia amalgamatu do ubytku służą p posiadającą nacięcia utrzymujące amalgamat. Do przenośniki Elliota w kształcie zbiorniczk trzonie oraz pistolety do amalgamatu (ryc. 106).

W przypadku kiedy proces chorobowy rozwija się wej, zachodzi konieczność jej usunięcia i tzw. leczeń (endodoncja). Do tego celu służą narzędzia kanałowe rzacze kanałowe ręczne i maszynowe, igły Millera, chadła kanałowe.

Miazg.o ciągi (ryc. 107 a) składają się z częś trzonej w ostre ząbki oraz z rękojeści. Miazgociąg kanału korzeniowego zęba, a następnie lekko przek na zewnątrz wraz z miazgą, która zaczepia się o ostre ciągi są różnej długości oraz grubości, a dobiera się długości korzenia i szerokości kanału korzeniowego nia przed wypadnięciem miazgociągu z ręki do jamy zaaspirowania używa się specjalnych trzymadełek (:

Kanał korzeniowy przed wypełnieniem musi być nicznie poszerzony. Do tego celu służą poszerzacze kanałowe ręczne i maszynowe. Te ostatnie mogą mieć zastoso’\ kątnicę lub prostnicę (ryc. 108). Końcówki poszerzacz w postaci wrzeciona, płomyka, korkociągu, pilniczka itp. Poszerzacze kanałowe maszynowe znacznie przyspieszają pracę, można jednak nimi łatwo spowodować przedziurawienie ściany kanału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *