Dalszy rozwój zębów

Między 6 a 9 miesiącem życia płodowego z reszty pozostałej pierwotnej listewki zębowej wyrasta listewka drugorzędowa, na której pojawiają się znowu kolejno kolbowate zgrubienia, po 10 w szczęce i 10 w żuchwie, dające początek zębom stałym. Rozwijają się one następnie w ten sam sposób jak mleczne. Równocześnie pozostała reszta pierwotnej listewki zębowej rozrasta się ku tyłowi i powstają z niej trzonowce stałe. Najpierw wykształcają się korony pierwszych trzonowców (pod koniec życia płodowego), a następnie drugich (6 miesiąc życia po urodzeniu) i wreszcie trzecich (5 r. ż.).

Dalszy rozwój zębów związany jest z procesem ich wapnienia (ryc. 60 D), przy czym w uzębieniu mlecznym rozpoczyna się on między 4 a 6 miesiącem życia płodowego od przyśrodkowych siekaczy. Bezzębna szczęka i żuchwa noworodka zawiera już w różnym stopniu zmi- neralizowane korony wszystkich zębów mlecznych oraz pierwszych stałych trzonowców. Do ukończenia 1 r. życia są już całkowicie zwapniałe wszystkie korony i częściowo korzenie zębów mlecznych, z których jako ostatnie kończą wapnieć korzenie drugich trzonowców w wieku 4V2 lat (ryc. 61).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *