Dentystyczne stopy metali

Przy szybkim chłodzeniu odlewów metalowych, jakie wykonuje się w stomatologii, dochodzi niejednokrotnie do powstania tzw. dendrytycznej budowy strukturalnej stopu (ryc. 148). Stop taki jest mniej wytrzymały i wykazuje w jamie ustnej- obniżoną odporność chemiczną. Przywrócenie prawidłowej budowy wewnętrznej można w takich przypadkach uzyskać poprzez ogrzanie stopu do temp. niższej o około 100°C od temp. solidusu i przetrzymanie go w tej temperaturze przez wystarczająco długi okres. Proces ten nosi nazwę ujednorodnienia stopu względnie homogenizacji. Również tzw. utwardzanie stopów polega na określonej obróbce cieplnej, w wyniku której zachodzą zmiany w ich budowie wewnętrznej. Należy z naciskiem podkreślić, że fizykochemiczne właściwości stopów zależne są w dużym stopniu od ich mechanicznej i cieplnej obróbki.

Dentystyczne stopy metali są z reguły odporne na korozję. Niemniej jednak może ona czasami występować wskutek błędnej obróbki cieplnej, a nawet przy niewłaściwym zestawieniu w jamie ustnej dwóch różnych stopów. Pod pojęciem korozja rozumiemy chemiczny albo elektrochemiczny proces niszczenia ciał stałych rozpoczynający się na ich powierzchni. Korozja może dotyczyć całej powierzchni metalu, lub też ograniczonych jej miejsc. Korozja miejscowa drąży często w głąb materiału i w poważnym stopniu zmniejsza jego wytrzymałość. Korozja atakuje powierzchnię metalu niszcząc kryształ za kryształem albo postępuje głównie wzdłuż granic kryształów (krystalitów), prowadząc do osłabienia ich złączy. Ta ostatnia nazywa się korozją międzykry- staliczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *