Drugi miesiąc życia płodowego

Z końcem 2 miesiąca życia płodowego na dowargowych powierzchniach listewek zębowych (lamina dentales) powstają zgrubienia (ryc. 60A) po 10 w szczęce i żuchwie, stanowiące zawiązki zębów mlecznych, zwane narządami szkliwnymi (organum adamantinum). Połączone są one z listewką za pomocą nabłonkowej szypuły, a mają początkowo kształt wydłużony z kolbowatym rozszerzeniem na końcu. Stopniowo każdy narząd szkliwny przybiera’kształt czapkowaty (okres czapeczki, ryc. 60 B), gdyż wpukla się w niego tkanka mezoblastyczna. Nabłonek narządu szkliw- nego rozrastając się otacza coraz wyraźniej wpuklającą się weń tkankę mezoblastyczną, wskutek czego przybiera on z kolei kształt dzwonowaty (okres dzwonu, ryc. 60 C), zaś wpuklająca się tkanka stanowi tzw. brodawkę zębową (papilla dentis).

Rozrastający się w dalszym ciągu nabłonek nadaje stopniowo kształt najpierw koronie zęba, a później jego korzeniowi. Z brzegu narządu szkliwnego wyrasta bowiem nabłonek w postaci cylindra (pochewka Her- twiga), obejmując tworzący się korzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *