Filmy do zdjęć zębowych

Na podstawie zasady izometrii Cieszyńskiego-Diecka zostały opracowane kąty, przy których wykonuje się zdjęcia poszczególnych zębów. Jeżeli tubus lampy skierujemy ku ‚dołowi, to kąt taki nazywamy kątem dodatnim (+). Stosuje się go podczas zdjęć zębów górnych. Kąt ujemny stosuje się podczas wykonywania zdjęć zębów dolnych. Dla poszczególnych grup anatomicznych zębów kąty te wynoszą: siekacze kły przedtrzonowce trzonowce+2jjI . Kąty, przy których wykonujemy zdjęcia zębowe, ustawiamy na podziałce liczbowej, umieszczonej na bocznych powierzchniach głowicy aparatu rentgenowskiego. Aby zachować właściwy kąt, płaszczyzna zgryzu powinna być usytuowana równolegle do płaszczyzny poziomej. Tak więc przy rozwartych ustach w czasie wykonywania zdjęć zębów górnych głowę pacjenta należy pochylić ku dołowi i na odwrót — przy zdjęciach zębów dolnych głowę należy podnieść nieco ku górze.

Filmy do zdjęć zębowych znajdują się w światłoszczelnych opakowaniach. W jednym opakowaniu może znajdować się jeden lub dwa filmy rentgenowskie. Rozmiary filmów są różne i zależą od tego, do jakich zdjęć są przeznaczone. Filmy do zdjęć wewnętrznych normalnych mają wymiar 3X4 cm, do zdjęć zgryzowych 4X5 cm i 5,5X7,5 cm. Filmy rentgenowskie ustawia się w jamie ustnej stroną czystą, bez napisów w kierunku zębów, ponieważ na tylnej stronie filmów (z napisami) znajduje się folia ołowiana zapobiegająca częściowo przedostawaniu się promieni do tkanek leżących głębiej oraz wtórnemu zaświetlaniu kliszy przez promieniowanie rozproszone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *