Gruczoły ślinowe

W najbliższym sąsiedztwie z jamą ustną znajdują się trzy pary dużych gruczołów ślinowych. Są to ślinianki przyuszne, podżuchwowe i podjęzy- kowe. Ślinianka przyuszna jest gruczołem o typie wydzielania surowi- czego. Elementem wydzielniczym są pęcherzyki zbudowane z komórek ..surowiczych. Ślinianka podżuchwowa posiada większość odcinków wy- dzielniczych surowiczych, pozostałe są śluzowe. Ślinianka podjęzykowa, podobnie jak i podżuchwowa, reprezentuje typ wydzielania mieszanego, z wyraźną jednak przewagą komórek śluzowych.

Oprócz ślinianek znajdują się w błonie śluzowej właściwej lub w błonie podśluzowej mniej lub bardziej liczne drobne gruczoły ślinowe (wargowe, policzkowe, językowe i podniebienne). Rozmieszczenie wszystkich .gruczołów ślinowych jamy ustnej oraz rodzaj wytwarzanej przez nie wydzieliny ilustruje tab. 3.

Gruczoły śluzowe pod względem morfologicznym są gruczołami cewkowymi. Ich odcinki wydzielnicze zawierają tylko komórki śluzowe z dużą ilością ziarenek wydzielniczych i licznymi wakuolami wypełnionymi śluzem.

Gruczoły surowicze Ebnera mają budowę podobną do gruczołu przy- usznego, ale bardziej prostą. Nie zawierają bowiem wstawek i cewek -ślinowych, tylko pęcherzykowe odcinki wydzielnicze i przewody wyprowadzające.

Gruczoły śluzowo-surowicze mają podobną budowę do ślinianek pod- językowej i podżuchwowej.

Komórki zewnętrznej warstwy nabłonka jamy ustnej ulegają stałemu złuszczaniu. Zjawisko to zostało wykorzystane do badań cytologicznych za pomocą rozmazów. Badanie cytologiczne oddaje między innymi duże usługi w różnicowaniu niektórych chorób pęcherzowych jamy ustnej oraz we wczesnym rozpoznawaniu raka.

Prawidłowy obraz cytologiczny błony śluzowej jamy ustnej jest na ogół monotonny, bowiem cała jama ustna jest wysłana nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. Na obraz ten składają się wielokątne komórki nabłonkowe z małymi owalnymi lub okrągłymi jądrami, leukocyty, przeważnie obojętnochłonne, śluz, resztki pokarmowe oraz drobnoustroje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *