Jak odkazić narzędzia?

Narzędzia podejrzane o zakażenie lub zakażone gruźlicą, kiłą lub infekcją wirusową należy przed przystąpieniem do mycia i wyjaławiania poddać specjalnemu odkażeniu w 5% roztworze chloraminy na okres 12 godzin.

Odkażone narzędzia i wypłukane po osuszeniu czystym ręcznikiem nadają się już do wyjałowienia. W tym przypadku odkażanie było czynnością wstępną przed wyjałowieniem. Odkażanie narzędzi przez gotowanie w wodzie jeszcze niedawno uważane było za jeden ze sposobów wyjaławiania. Okazało się jednak, że 15—20-minutowe gotowanie narzędzi nie niszczy z całą pewnością przetrwalników tężca, które mogą wytrzymać nawet 90 min. gotowania. Podobnie mało skuteczne i niepewne okazało się gotowanie narzędzi w wodzie z dodatkiem różnych środków chemicznych, których zadaniem jest podniesienie skuteczności gotowania. W dzisiejszym stanie wiedzy wyjaławianie przez gotowanie należy uważać za błąd sztuki. Metoda ta jest tylko odkażaniem.

Odkażanie narzędzi przez gotowanie najlepiej jest wykonać przy użyciu wody destylowanej.

Odkażanie przeprowadza się w tzw. „wyjaławiaczach” wodnych elektrycznych lub zwykłych bezgrzejnikowych w czasie 20 min. od chwili uzyskania wrzenia wody. Podczas gotowania narzędzia powinny być całkowicie zanurzone w wodzie. Nie wolno też dolewać wody ani dokładać narzędzi.

Metody wyjaławiania stosowane w stomatologii oparte są przede wszystkim na działaniu gorąca w środowisku suchego powietrza, pary wodnej i oleju.

Celem wyjaławiania jest zabicie nie tylko drobnoustrojów, ale i ich przetrwalników oraz wirusów. Aby uzyskać np. za pomocą pary wodnej temperaturę 100°C, musiałoby to trwać 20—30 godz. Aby skrócić ten czas, podnosi się temperaturę pary wodnej do 120°C (drogą zwiększenia ciśnienia), a temperaturę suchego powietrza do 180°C.

Wyjaławianie w suchym gorącym powietrzu prze-prowadza się w specjalnych „suchych” sterylizatorach (ryc. 149). Mechanizm działania gorącego powietrza polega na wysuszeniu drobnoustrojów i ścięciu białka. Rozstrzygające znaczenie mają jednak procesy utleniania. Optymalna temperatura wynosi 180°C. Tą metodą mogą być wyjaławiane przedmioty metalowe, szklane, porcelanowe, różne materiały oraz. leki (maści, proszki, oleje). Strzykawki „Record” oraz lusterka mogą być wyjaławiane w tej temperaturze tylko wtedy, jeśli są oznaczone ce-chą 200°.

-—-— wartości temperatury w sterylizowanym materiale wartości temperatury w komorze sterylizatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *