Jak przedstawiał się stan dentystyki w Polsce?

Mimo wszystko aż do połowy XVII w. dentystyką w dalszym ciągu stosunkowo rzadko zajmowali się lekarze, co nie sprzyjało jej wyraźniejszemu rozwojowi.

Jak przedstawiał się stan dentystyki w Polsce w okresie XVI—XVIII w., można zorientować się z pism Macieja Miechowity (1456—1523), a zwłaszcza z zachowanych zielników, zwanych herbarzami. W najstarszym z nich (1534 r.), napisanym przez Stefana Falimirza, a także w późniejszych, podane są sposoby leczenia, głównie ziołami, różnych schorzeń błony śluzowej jamy ustnej oraz zębów. Z tych danych wynika, że poziom dentystyki u nas nie odbiegał od stanu tej dziedziny medycyny w innych państwach Europy.

Na większą uwagę zasługują publikacje kilku znakomitych lekarzy okresu Odrodzenia, a zwłaszcza Wojciecha Oczko (1537—ok. 1600), w którego książce pt. „Przymiot” znajduje się dokładny opis zmian w jamie ustnej spowodowanych wcieraniem rtęci używanej do leczenia kiły. Podaje on ponadto różne płukanki do usuwania tych objawów.

W XVII w. Jan Jonston z Szamotuł (1603—1675) wydał podręcznik medycyny w języku łacińskim, w którym opisał różne schorzenia jamy ustnej, ich przyczyny i sposób leczenia. W tym też okresie ukazała się książka Jana Curvee, lekarza nadwornego króla Jana Kazimierza, pt. „O wyrzynaniu się zębów u małych dzieci’ . Opisane są w niej powikłania towarzyszące wyrastaniu zębów i ich leczenie.

W r. 1685 ukazuje się pierwszy podręcznik dentystyki Anglika Karola Allena pt. „Operator of the teeth”. Fakt ten wpłynął na to, że na zachodzie Europy pod koniec XVII w. zaczęli się wśród lekarzy wyodrębniać, nieliczni zresztą, specjaliści w zakresie dentystyki.

Po epoce Renesansu następuje ponownie upadek medycyny w całej Europie, co odbija się i na dentystyce polskiej. Wykonywanie zabiegów dentystycznych, którymi przez jakiś czas zaczęli się zajmować lekarze, staje się również u nas znowu domeną balwierzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *