Jaki jest całkowity czas sterylizacji?

– 1) okres wzrostu temperatury (15 min.),

– 2) okres jej wyrównania (15 min.),

– 3) okres właściwej sterylizacji (30 min.),

– 4) okres opadania temperatury (15 min.).

Wyróżnienie okresu wyrównania temperatury

Łączny czas wyjaławiania tą metodą wynosi 75 min. (ryc. 150). W tym okresie nie wolno otwierać sterylizatora oraz wyjmować i dokładać narzędzi.

Wyróżnienie okresu wyrównania temperatury ma istotne znaczenie praktyczne. Od momentu uzyskania temperatury 180°C na kontrolnym termometrze musi bowiem upłynąć 15 min., aby temperatura ta dotarła do narzędzi w najbardziej oddalonych od termometru miejscach (tzw. wyspy zimna). W zamkniętych płytkach Petriego i zakorkowanych butelkach temperatura nie przekroczy 100°C, nawet przy końcu okresu wła- ściwej sterylizacji. Stąd wskazanie do wyjaławiania tylko otwartych naczyń i płytek. Ważne jest też, aby sterylizator nie był przeładowany, ok. 1/t przestrzeni powinna być wolna. Zapewnia to swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz aparatu.

Długość czasu wyjaławiania zależy od temperatury (tab. 4). Bardziej racjonalne jest używanie dwu mniejszych sterylizatorów na gorące powietrze, niż jednego większego, gdyż czas wyjaławiania jest wtedy krótszy, a wynik pewniejszy. Opisana metoda wyjaławiania jest pewna i wygodna narzędzia po wyjałowieniu są suche, a obsługa apara-

Konieczność stosowania wysokiej temperatury i stosunkowo długi czas wyjaławiania (ok. 2 godz. łącznie z ostudzeniem) ograniczają szerokie zastosowanie metody. Ostre, tnące narzędzia (skalpele, nożyczki) mogą np. ulec rozhartowaniu, a materiały opatrunkowe zniszczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *