Jakich materiałów używa się do polerowania?

Materiały używane do polerowania. Najczęściej używanymi materiałami do polerowania są kreda oraz tlenki chromu, żelaza, magnezu, cynku, cyny i ołowiu. Materiały te stosowane są pojedynczo, albo w mieszankach w postaci proszku, płynu i past o różnej konsystencji. Substancją wiążącą w pastach może być łój, parafina, stearyna, wosk, a także oleje mineralne. Do past, które służą do polerowania metali, dodaje się niekiedy oleju silikonowego (0,5—1,5%), wydatnie podnoszącego połysk. Polerowanie tymi środkami odbywa się za pomocą filcu i szczotek wprawianych w ruch obrotowy silnikiem elektrycznym (ryc. 142). Niektóre składniki past wykazują działanie chemiczne, przyspieszające proces polerowania. W przypadku polerowania metali dodatnie znaczenie ma rozgrzewanie się (nawet do temp. 1000°C) powierzchownej warstewki obrabianego obiektu. Stopione wskutek tego mikroskopijne wyniosłości na powierzchni metalu wypełniają drobne zagłębienia, ulegając natychmiastowemu za-stygnięciu. Zjawisko to wspomaga efekt polerowania. Dlatego też polerowanie metali powinno odbywać się przy użyciu pewnego nacisku, sprzyjającego wytwarzaniu się ciepła. Wzrost temperatury jest natomiast zjawiskiem szkodliwym przy polerowaniu tworzyw sztucznych. Między innymi również z tych względów zwilża się wodą proszki do szlifowania i polerowania tworzyw sztucznych.

Kredę (CaCC>3) otrzymuje się jako kopalinę. Charakteryzuje się ona bardzo drobną strukturą krystaliczną. Po odpowiednich zabiegach oczyszczających zostaje ona zmielona i przesiana przez drobne sita. Mączka kredowa zwilżona wodą służy przeważnie do polerowania protez akrylowych.

Tlenek chromu (Cr203) jest podstawowym składnikiem past do polerowania stali chromowo-niklowej, platyny, stopów chromowo-kobal- towych i białych stopów metali szlachetnych. Stanowi on bezpostaciowy proszek koloru zielonego. Zielona jest również pasta zawierająca tlenek chromu.

Głównym składnikiem past do polerowania stopów metali kolorowych jest tlenek żelaza (Fe203) o zabarwieniu czerwonym.

Polerowanie niektórych stopów metali może odbywać się również na drodze elektrolitycznej. Powierzchnie metali polerowane elektrolitycznie są szczególnie odporne na korozję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *