Kosmki wargowe

Kosmki wargowe (villi labiales) i policzkowe (villi buccales) przebiegają na wewnętrznej stronie warg i policzków w postaci wąskiego paska. Kosmki te, ułatwiające przytrzymanie brodawki piersiowej, zanikają w ciągu kilku miesięcy.

Fałdy dziąsłowe (plicae gingivales) znajdują się na wałach dziąsłowych szczęki i żuchwy, a fałdy te są szczególnie rozwinięte w odcinku przednim. Obrzękają przy przyjmowaniu pokarmów, obejmując brodawkę piersi jak gdyby drugim rzędem warg. Również one ulegają zanikowi w ciągu 3—4 miesiąca życia. a

Boczne wały podniebienne (valla palati lateralia) przebiegają po obu .stronach podniebienia równolegle do wałów dziąsłowych, tworząc dogodne łożysko dla brodawki piersiowej w czasie karmienia. Utrzymują się one u niemowląt karmionych piersią do końca 1 r. ż., zaś u karmionych sztucznie zanikają już wcześniej.

Fałdy podniebienne poprzeczne (rugae palatinae transversae) są wybitnie zaznaczone tylko u niemowląt i odgrywają dużą rolę w wyciskaniu pokarmu z brodawki piersiowej.

Dalsze procesy rozwojowe w jamie ustnej są ściśle związane z rozwojem szczęki i żuchwy oraz łuków zębowych, omówione są więc w odnośnych miejscach.

W 6 tyg. życia zarodkowego pojawiają się zawiązki najpierw gruczołów podżuchwowych i przyusznych, a później podjęzykowych i drobnych .gruczołów jamy ustnej. Tworzą się one przez wrastanie nabłonka jamy ustnej w głębi leżącą tkankę mezenchymalną. W każdym wrcsłym sznurze nabłonkowym wytwarzają się odcinki wydzielnicze i przewody wyprowadzające.

Gruczoły przyuszne zawiązują się w okolicy kątów szpary ustnej, a podżuchwowe po obu stronach linii środkowej żuchwy, przy czym z nich różnicują się później gruczoły podjęzykowe.

Czynność wydzielania śluzu rozpoczyna się w dużych gruczołach już w 3 miesiącu życia płodowego, chociaż komórki śluzowe w większych ilościach różnicują się dopiero w 6 miesiącu. Natomiast komórki typu surowiczego pojawiają się pod koniec życia płodowego, a ich proces wy- dzielniczy zaczyna się po urodzeniu.

Rozwój zębów (odontogenesis) jest procesem trwającym od 6 tyg. życia płodowego do 16 r. ż., a nieraz nawet dłużej, jeśli uwzględnić opóźniające się niekiedy wyrzynanie trzecich trzonowców.

Już w 6 tyg. życia płodowego powstają w okolicy przyszłych wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy zgrubienia nabłonka ektodermal- nego, które rozdzielają się następnie na listewki wargowe i zębowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *