Kostne ściany zębodołów

Kostne ściany zębodołów rozwijają się najpierw jako tzw. zębodoły pierwotne, które pojawiają się w czasie wykształcania się zawiązków zębowych. Ostateczne zaś zębodoły tworzą się bezpośrednio przed wyrzy- naniem się zębów i powstają z woreczka zębowego, który daje początek wewnętrznym warstwom kości. Całkowicie wykształcone kości wyrostka zębodołowego zbudowane są prawie wyłącznie z blaszkowatej tkanki kostnej, gdyż jedynie w częściach bocznych znajduje się kość włóknista, przerośnięta włóknami Sharpeya.

Na uwagę zasługuje, że inny zębodół, a tym samym i tkanki przyzębia, ma zęby mleczne, a inny stałe.

Zęby mleczne mieszczą się tylko początkowo we wspólnym ze stałymi zębodole. Z chwilą bowiem kształtowania się korzeni zębów mlecznych następuje wzrost ich wyrostka zębodołowego, a wówczas między korzenie mlecznych a zawiązki stałych zębów wrasta blaszka kostna. Wskutek tego zęby stałe tkwią już we własnych

Kształtowanie się tkanek przyzębia kończy się z chwilą, gdy ząb osiągnie swą ostateczną wysokość, tj. zetknie się z zębami przeciwstawnymi (ryc. 65).

Proces kształtowania się wzajemnego stosunku żuchwy do szczęki rozpoczyna się w życiu płodowym i kończy okresem pełnego uzębienia stałego.

W pierwszych tygodniach życia płodowego szczęka rozwija się szybciej niż żuchwa, wskutek czego w wymiarze przednio-tylnym jest ona większa od żuchwy. Pod koniec 2 mies. żuchwa zaczyna się rozrastać znacznie dających podstawę do wytworzenia się podniebienia twardego i miękkiego. Z kolei następuje żywszy rozrost szczęki ku przodowi, co doprowadza w 9 mies. do wysunięcia się jej przed żuchwę (ryc. 66). Różnica ta wynosi w chwili urodzenia przeciętnie 2,5—3 mm, a czasem i więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *