Masy krylowe, które szybko polimeryzują

Szybko polimeryzujące masy krylowe — stosowane- bywają do wypełnień coraz częściej. Szczególnie chętnie stosuje się je do. wypełnień ubytków klasy IV w zębach przednich oraz w zębach bez- miazgowych. Skład chemiczny i właściwości szybko polimeryzujących mas: akrylowych opisano w poprzednim rozdziale (patrz str. 169). Stosowanie mas akrylowych wymaga starannego osuszenia ubytku, a także zabezpieczenia przed wilgocią w czasie twardnienia.

Materiały złożone —- do tej grupy środków do wypełniania ubytków zalicza się takie materiały, których podstawą są żywice i tzw.. wzmacniacze. Około 70°/o masy tych materiałów stanowią właśnie wzmacniacze drobne kryształy ceramiczne, szkło krzemowo-glinowe, kwarc, czysty krzem oraz drobne kryształki szkła sodowego. Te nieorganiczne składniki są niejako zatopione w podłożu żywic (poliestry azyrydynowe- i epoksydowe). Materiały złożone, znane w handlu pod nazwami P-Ca- durit, TB 71, TD 71 i Addent, cechują się dużą twardością, dobrze przylegają do ścian ubytków oraz posiadają optymalny współczynnik rozszerzalności.

Do tej grupy środków stosowanych do wypełnień zalicza się takie materiały, które wprowadza się do ubytku w postaci ostatecznej, już ukształtowanej i przygotowanej uprzednio w laboratorium techniczno-denty- stycznym. Wypełnienia takie nazywa się potocznie wkładami koronowymi lub in lejami (inlay). Wkłady’wykonuje się zazwyczaj z metalu, masy akrylowej lub porcelany ceramicznej. Jako metale mogą być stosowane: złoto, platyna, stopy złota, srebro-palladowe lub chromo-

‚•wo-kobaltowe. Wszystkie rodzaje wkładów umocowuje się w ubytku za pomocą cementu fosforowego. Właściwości, skład chemiczny metali, stopów, jak i mas akrylanowych, opisano w poprzednich rozdziałach. Wkładów z porcelany ceramicznej dziś prawie się nie wykonuje, ponieważ .są one bardzo trudne w wykonaniu i bardzo drogie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *