Masy ogniotrwałe

Szkło wodne służy do izolacji wycisków, gipsowych form polimeryza- cyjnych oraz do utwardzania modeli.

Masy ogniotrwałe, lub też osłaniające, znajdują w stomatologii zastosowanie do sporządzania form odlewniczych oraz do ustalania (unieruchamiania) metalowych części protez przed ich zlutowaniem. Masy ogniotrwałe przeznaczone do wykonywania form nazywają się też masami odlewniczymi. Masom tym stawia się następujące wymagania:

– a) muszą być odporne na temperaturę topienia stopu metali, z którego ma być wykonany odlew

– b) muszą wykazywać odporność na zgniatanie i odłamywanie, ażeby płynny metal wtłaczany do formy nie spowodował jej uszkodzenia

– c) powinny być drobnoziarniste w celu uzyskania możliwie gładkiej powierzchni odlewu

– d) powinny cechować się obojętnością chemiczną wobec płynnych stopów metali protetycznych

– e) ich rozszerzalność powinna być dostosowana do zmian objętości odlewów podczas ich stygnięcia

– f) czas wiązania powinien być względnie krótki.

Do odlewów ze stopów

W zależności od przeznaczenia wyróżnia się masy ogniotrwałe do odlewów ze stopów: a) łatwo topliwych, b) średnio topliwych i c) trudno topliwych. Podział ten nie jest zbyt trafny, ponieważ sugeruje dobór masy odlewniczej w zależności od temperatury topnienia stopu. Tymczasem właściwy dobór masy odlewniczej uwarunkowany jest również takimi cechami stopu, jak jego rozszerzalność termiczna i właściwości, chemiczne.

Do odlewów ze stopów łatwo topliwych stosowany jest z powodzeniem gips modelowy. Masy do odlewów ze stopów średnio i trudno topliwych zawierają dwie grupy składników, mianowicie substancje wiążące i substancje ognioodporne. Masy do odlewów ze stopów średnio topliwych zawierają zwykle gips półwodny, jako środek wiążący. W masach do stopów trudno topliwych (stopy stalowe i chromowo-kobaltowe) substancjami wiążącymi są pewne gatunki gliny i określone kwasy lub ich sole. Substancje ognioodporne w obu rodzajach mas stanowią przede wszystkim kwarc i jego odmiany, jak krystobalit oraz trydymit. W skład masy mogą wchodzić jako substancje ognioodporne: pumeks, sproszkowany marmur i cegła, glinka porcelanowa, glinka szamotowa, popiół, tlenki, wodorotlenki, węglany i fosforany niektórych metali, a także surowce syntetyczne, jak karborund i elektrokorund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *