Masy wyciskowe

Masy te służą do negatywowego odbicia warunków anatomofizjolo- gicznych jamy ustnej, czyli do wycisków. Na podstawie wycisków (negatywów) sporządza się dopiero modele (pozytywy), na których wykonuje się protezy w pracowni technicznej. W celu pobrania wycisku uplastycznione masy wyciskowe wprowadza się do jamy ustnej na specjalnych łyżkach. Wycisk usuwa się z jamy ustnej po stężeniu masy. Z uwagi na konieczność wprowadzania mas wyciskowych do jamy ustnej i uzyskania wiernego odbicia istniejących tam warunków anatomicznych powinny one spełniać szereg wymagań, mianowicie:

– 1) być łatwe do przyrządzania (uplastyczniania),

– 2) posiadać optymalny czas tężenia (najczęściej krótki),

– 3) nie oddziaływać szkodliwie na tkanki oraz być przyjemne w smaku i zapachu,

– 4) nie wykazywać trwałych odkształceń po stężeniu,

– 5) nie stwarzać trudności przy usuwaniu z jamy ustnej,

– 6) wykazywać dostateczną odporność mechaniczną,

– 7) posiadać minimalne parametry zmian objętościowych,

– 8) nie stwarzać trudności przy oddzielaniu od modelu.

W odniesieniu do mas wyciskowych

Produkowane obecnie masy wyciskowe wykazują różne właściwości i w różnym stopniu odpowiadają wymienionym powyżej wymaganiom. Dokładne poznanie właściwości poszczególnych mas wyciskowych pozwala na ich celowe zastosowanie. W zależności bowiem od rodzaju wycisku, jego przeznaczenia i sposobu postępowania niektóre cechy masy wyciskowej mogą być szczególnie pożądane, inne zaś stają się zbędne, a czasami nawet wręcz niewskazane.

W odniesieniu do mas wyciskowych znajduje zastosowanie kilka podziałów. Za najbardziej użyteczny uważamy podział mas wyciskowych na nieodkształcalne, odkształcalne plastycznie i odkształcalne sprężyście. Za kryterium przyjęto w nim właściwości mechaniczne materiału wyciskowego w momencie zdejmowania wycisku i usuwania go z jamy ustnej. Te właściwości masy wyciskowej decydują bowiem często o celowym jej zastosowaniu i o jakości uzyskanego wycisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *