Materiałoznawstwo stomatologiczne

W stomatologii stosowane są różne materiały, które służą do wyrobu protez stomatologicznych, aparatów ortodontycznych, szyn chirurgicznych oraz do wypełnień ubytków zębowych. Racjonalne wykorzystanie tych materiałów wymaga zaznajomienia się z ich rodzajami, właściwościami, zastosowaniem i sposobami obróbki. W miarę postępu techniki wprowadzane są w stomatologii coraz to nowe materiały, inne natomiast, stare, ulegają stopniowo wycofaniu.

Materiały stomatologiczne dzielimy na podstawowe i pomocnicze. Do materiałów podstawowych zaliczamy te, z których wykonane są protezy zębowe, aparaty ortodontyczne, szyny chirurgiczne albo wypełnienia ubytków zębowych. Wszystkie te konstrukcje umieszcza się na stałe lub czasowo w jamie ustnej. Materiałami pomocniczymi posługujemy się przy wykonywaniu różnych konstrukcji stomatologicznych. Ze względów praktycznych dzielimy też materiały stomatologiczne na metale i niemetale, chociaż z chemicznego punktu widzenia nie jest to podział zupełnie ścisły.

Najwięcej materiałów znajduje zastosowanie w protetyce stomatologicznej. Znaczna część tych materiałów używana jest również w pozostałych dyscyplinach stomatologicznych, aczkolwiek często z innym przeznaczeniem. Są też materiały stosowane wyłącznie w poszczególnych dyscyplinach. W niniejszym krótkim zarysie materiałoznawstwa omówione zostaną przede wszystkim materiały stosowane najczęściej, głównie do wykonywania protez stomatologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *