Materiały do szlifowania i polerowania

Materiały te służą do szlifowania i polerowania protez, a także do szlifowania zębów w jamie ustnej. Szlifowanie i polerowanie ma na celu przede wszystkim nadanie protezom gładkiej, błyszczącej powierzchni. Szlifowanie zębów naturalnych ma na celu nadanie im pożądanego kształtu, jest więc szlifowaniem kształtującym. Szlifowanie zaliczamy do obróbki mechanicznej, połączonej z utratą materiału obrabianego. Środek szlifujący musi być twardszy od materiału podlegającego obróbce. W przypadku polerowania zachodzi odwrotna sytuacja. Przy obróbce protez szlifowanie przeprowadza się przed polerowaniem. Polerowanie polega na wygładzaniu drobnych wyniosłości i zagłębień na powierzchni materiału, bez jego ścierania. Dokładne wypolerowanie protezy podnosi jej wygląd kosmetyczny, poprawia warunki higieniczne oraz czyni ma-teriał bardziej odpornym na korozję.

Jako środki do szlifowania wchodzą w rachubę materiały twarde, tworzące kryształy o ostrych krawędziach i wierzchołkach. W stomatologii używane są do tego celu kamienie różnego kształtu i wielkości, umocowane na specjalnych trzymadełkach. Umocowanie to może być stałe, albo też za pomocą śrubki pozwalającej na wmontowanie i wymontowanie kamienia. Kamienie te mają najczęściej kształt krążków, walców, stożków, soczewek, gruszek, kul i płomyków (ryc. 141). Są one zbudowane z ziarenek materiału ściernego i spoiwa, którym może być metal, masy ceramiczne, tworzywa sztuczne, kauczuk itp. W zależności od rodzaju spoiwa kamienie mogą być twarde albo miękkie. Właściwie dobrane spoiwo powinno umożliwiać samorzutne wypadanie stępionych ziarenek materiału ściernego i odsłanianie nowych. Wyłamywanie tępych ziarenek spowodowane jest w tym wypadku zwiększonym oporem ich tarcia. W kamieniach zbyt twardych stępione ziarenka wypadają z trudem dopiero przy użyciu większego nacisku. Obróbka takimi kamieniami jest powolna i przebiega z wytwarzaniem się sporej ilości ciepła, co jest szczególnie uciążliwe w przypadku opracowywania żywych zębów. W zależności od wielkości ziaren kamienie mogą być grubo- lub drobnoziarniste.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *