Materiały do wypełnień stałych

Materiały używane do wypełnień stałych (trwałych) można podzielić na: – a) materiały plastyczne, tzn. takie, które wprowadza się do ubytku w stanie plastycznym,

– b) materiały nieplastyczne, tj. takie, które umocowuje się w ubytku po nadaniu im odpowiedniego kształtu i przygotowaniu w laboratorium techniczno-dentystycznym.

Do plastycznych materiałów trwałych używanych jako wypełnienia należy zaliczyć:

– 1) cement dentystyczny,

– 2) amalgamaty, czyli ortęcia,

– 3) złoto tzw. lepkie lub nielepkie,

– 4) samopolimeryzujące masy akrylowe,

– 5) materiały złożone.

Cementy dentystyczne

Cementy dentystyczne są często używane w zębolecznictwie. Wśród nich rozróżniamy cementy fosforowe (fosforanowe), krzemowe oraz krze- mowo-fosforowe.

Cementy fosforowe składają się z proszku i płynu. W skład proszku wchodzą: tlenek cynku, wapnia, glinu, magnezu, a jako dodatki (np. zwiększające bakteriobójczość) sole srebra lub miedzi. Płyn cementu fosforowego stanowi mieszanina trzech kwasów fosforowych (orto-meta- i pirofosforowy) oraz woda. Zmieszanie proszku z płynem daje plastyczną masę, która szybko twardnieje. Proces wiązania (twardnienia) polega na tworzeniu się nierozpuszczalnych soli, a szczególnie fosforanów glinu i cynku. Szybkość reakcji wiązania zależy między innymi od grubości ziarna proszku, stanu płynu, czyli koncentracji, oraz sposobu rozrabiania materiału. W zależności od potrzeb stosowane bywają cementy fosforowe szybko lub wolno wiążące. Cementy wolno wiążące zawierają dodatkowo wodorotlenki, natomiast szybko wiążące sole cynku. Cementów fosforowych używa się najczęściej jako podkładów, do wypełniania kana-łów korzeniowych, umocowania koron i mostów w protetyce, a czasem wypełnia się nimi zęby mleczne lub zęby stałe, jeśli mają być następnie pokryte koronami protetycznymi. W zębolecznictwie dziecięcym używa się ostatnio coraz częściej cementów fosforanowych z większą domieszką związków niektórych metali, np. miedzi lub srebra. Zwiększa się przez to trwałość tych materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *