Materiały izolacyjne

Jako materiały izolacyjne stosowane są w protetyce stomatologicznej preparaty błonotwórcze, wodny roztwór mydła, szkło wodne, woda, oliwa, wazelina, talk, sadza, tlenki metali i kreda. Większość tych materia- łów służy do izolacji brył gipsowych w przypadku dolewania jednej do drugiej. Izolacja ułatwia wówczas ich rozdzielenie. Tak np. izolacja wycisku gipsowego ułatwia późniejsze oddzielenie go od modelu sporządzonego również z gipsu. Model uzyskuje się bowiem przez wlanie, lub też nałożenie papki gipsowej do wycisku. Po stwardnieniu gipsu należy oddzielić wycisk od modelu. W razie braku izolacji może dojść do po-łączenia modelu z wyciskiem, uniemożliwiającego ich rozdzielenie. Niektóre z wymienionych materiałów używane są do izolacji form gipsowych służących do wykonywania protez z tworzywa akrylowego. Izolacja ta zapobiega szkodliwemu oddziaływaniu gipsu, a także zawartej w nim wody na tworzywo akrylowe. Jeszcze inne stosowane są do izolacji modeli zębów, na których sporządza się woskowe modele koron. W tym wypadku izolacja ułatwia zdjęcie modelu woskowego. Materiały izola-cyjne znajdują również zastosowanie przy sporządzaniu form ze stopów metali łatwo topliwych, a niekiedy także do izolacji porcelanowych elementów protez.

Preparaty błonotwórcze używane są głównie do izolacji form gipsowych służących do polimeryzacji tworzyw akrylowych. Są one przyrządzone na bazie kazeiny albo soli kwasu alginowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *