Materiały podstawowe z grupy niemetali

Jak wspomniano na wstępie, materiały podstawowe służą bezpośrednio do budowy protez stomatologicznych. Z uwagi na określone zadania protez oraz konieczność ich umieszczenia w jamie ustnej materiałom tym stawiane są liczne wymagania, mianowicie:

– a) nieszkodliwość dla.tkanek jamy ustnej i organizmu,

– b) wytrzymałość mechaniczna,

– c) dokładność w oddawaniu kształtów i stała objętość,

– d) trwałość kształtu i zabarwienia,

– e) odporność na działanie czynników chemicznych i fizycznych w jamie ustnej,

– f) naśladowanie wyglądem tkanek naturalnych,

– g) obojętność pod względem smakowym i zapachowym,

– h) prosty sposób wykonywania z nich protez.

KAUCZUK

Znaczenie ma również cena materiału, jego zdolność łączenia się z takimi samymi, a także innymi materiałami itp. Jest rzeczą trudną znalezienie takiego materiału, który by posiadał równocześnie wszystkie wymagane cechy. Stąd były i są nadal prowadzone poszukiwania nowych materiałów podstawowych oraz prace nad ulepszaniem już istniejących. Do materiałów podstawowych z grupy niemetali zaliczamy kauczuk, tworzywa akrylowe, elastyczne tworzywa sztuczne i masy ceramiczne.

KAUCZUK. Pod względem chemicznym kauczuk jest mieszaniną węglowodorów nienasyconych o wzorze sumarycznym (CgH8)n. Kauczuk naturalny otrzymuje się z soku drzew podzwrotnikowych. Obecnie otrzymuje się kauczuk również na drodze syntetycznej z butadienu (CH2=CH • CH=CH2) i styrenu (C2H5CH=CH2). Kauczuk jako węglowodór nienasycony łączy się z siarką, dając związek o wzorze (CgHsS^. Proces ten nazywamy wulkanizacją kauczuku. W zależności od ilości siarki i czasu wulkanizacji otrzymuje się kauczuk o różnym stopniu twardości i elastyczności. Mała zawartość siarki przy krótkim okresie wulkanizacji daje miękką i sprężystą gumę. Przy dużej zawartości siarki (około 35%) i innych składników otrzymuje się kauczuk twardy o znikomym stopniu sprężystości. Wulkanizację kauczuku dentystycznego przeprowadza się w kotłach wulkanizacyjnych przy temp. 165°C i ciśnieniu 7 atmosfer. Z kauczuku wykonywano dawniej protezy ruchome. Z uwagi jednak na liczne wady (nienaturalny wygląd, porowatość, kurczliwość w trakcie wulkanizacji, drażniące działanie składników itp.) został on prawie całkowicie wycofany ze stomatologii i zastąpiony innymi tworzywami. Czasami wykonuje się jeszcze protezy kauczukowe w przypadkach uczuleń pacjentów na stosowane obecnie tworzywa akrylowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *