Materiały pomocnicze z grupy niemetali

Gips jako materiał pomocniczy znajduje szerokie zastosowanie w technice dentystycznej do sporządzania modeli, form, wycisków itp. Pod względem chemicznym gips jest siarczanem wapnia (CaS04). W przyrodzie występuje w dużych ilościach przeważnie w postaci dwuwodnej (CaS04 • 2HoO). Dwuwodzian ten po wypaleniu w temp. 107—150°C traci częściowo wodę krystalizacyjną i przechodzi w gips półwodny, czyli pół- wodzian (2CaS04 • H2O). Półwodny proszek gipsowy zarobiony z wodą wykazuje zdolność tężenia. W zależności od wielkości ziaren i stopnia zanieczyszczenia dostarczany on jest w różnych gatunkach, jako gips murarski, sztukatorski, modelowy i alabastrowy. Do celów stomatologicznych używa się wysokogatunkowego gipsu modelowego i alabastrowego.

Gips półwodny po zarobieniu z wodą tężeje w ciągu 5—10 min., przechodząc z powrotem w gips dwuwodny, o konsystencji twardej. Procesowi temu, który nazywamy też wiązaniem gipsu, towarzyszy wydzielenie się ciepła w ilości około 3000 kal.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *