Materiały potrzebne do wypełnień czasowych

Wśród różnorodnych materiałów czasowych najczęściej w zębolecz- nictwie zachowawczym używa się cementu cyn kowo-siarcza- -n-e-g-o, zwanego także dentyną lub fleczerem. Jak wszystkie cementy dentystyczne, składa się on z proszku i płynu, które po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach dają masę stosunkowo szybko twardniejącą i zabezpieczającą ubytki. Proszek cementu cynkowo-siarcza- nego stanowią następujące składniki: tlenek cynku, bezwodny siarczan cynku w równych częściach, a można do niego dodawać między innymi krystaliczny tymol, magnezję, sproszkowany mastyks i dekstrynę. Płynem jest zwykle woda destylowana z dodatkiem alkoholu, eugenolu, fenolu i gumy arabskiej. Dodatkowe części składowe — zarówno w płynie, jak w proszku — mają działać dezynfekująco (tymol, alkohol, eugenol) lub zwiększać przylepność materiału (guma arabska, dekstryna, mastyks).

Gęstość fleczeru jest zależna od stosunku proszku do płynu, a także od czasu zarabiania cementu. W zależności od celu, w jakim chcemy go użyć, fleczer przygotowuje się o konsystencji śmietany (wkładka do arszeniku) lub twardszy do wypełnienia ubytku. Cement cynkowo-siar- czany rozprowadzany jest na ogół w postaci proszku przygotowanego fabrycznie, płyn natomiast sporządzany jest w gabinetach stomatologicznych przez pomoce denstystyczne. Do znanych, rozprowadzanych w handlu cementów cynkowo-siarczanych należą: Oxydentin, Multidentin, Thymodentin i Artidentin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *