Mechaniczno-chemiczne zadania śliny

Inną, nie mniej ważną czynnością fizyczną śliny jest jej działanie zwilżające zęby i błonę śluzową jamy ustnej. Ślina zwilżając — jakby smarując — miękkie części jamy ustnej czyni je- bardziej podatnymi i elastycznymi dla aktu połykania. Owo zwilżanie- przez ślinę błon śluzowych ma również znaczenie przy mówieniu, bowiem ułatwia artykulację mowy. Tym tłumaczy się częste spożywanie- płynów przez mówców, śpiewaków i innych przedstawicieli podobnych zawodów.

Do mechaniczno-chemicznych zadań śliny należy zaliczyć jej działanie oczyszczające. Stałe i nieprzerwane wydzielanie- śliny (także w czasie snu) wywiera bardzo korzystny wpływ w sensie samooczyszczania. Jama ustna, a w szczególności zęby są dzięki temu zjawisku stale i systematycznie obmywane z resztek pokarmowych, złusz- czających się komórek nabłonkowych i innych ciał obcych. Ślina opłu- kując zęby i przyzębie hamuje przede wszystkim wzrost bogatej flory bakteryjnej jamy ustnej, między innymi przez usuwanie ciał mogących, stanowić podłoże dla ich wzrostu i rozwoju. Należy w tym miejscu. przypomnieć, że ślina oprócz działania mechanicznego .(obmywania zębów i przyzębia) ma także możność działania bakteriobójczego lub bakte- riostatycznego. Zawarte w ślinie liczne enzymy — zarówno pochodzenia gruczołowego (np. lizozymy), jak bakteryjnego (np. proteazy) -— powodują, że działalność bakterii może być ograniczona lub zahamowana.. Z licznych obserwacji klinicznych wynika, że w niektórych chorobach przebiegających z gorączką — kiedy wydzielanie śliny jest zmniejszone — następuje gwałtowny wzrost flory bakteryjnej jamy ustnej, pociągający za sobą zmiany patologiczne na błonach śluzowych jamy ustnej,, w przyzębiu, a szczególnie w zębach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *