Mineralizacja zęba

Jeśli chodzi o zęby stałe, to poza pierwszymi trzonowcami, które wcześniej wapnieją, w pozostałych procesy mineralizacyjne rozpoczynają się kolejno w ciągu pierwszych trzech lat życia. Jedynie w zębach ósmych wapnienie stwierdzić można dopiero w 7—8 r. ż. Do 14 roku życia są już w pełni zwapniałe korzenie wszystkich zębów stałych z wyjątkiem ostatnich trzonowców, u których proces ten trwa dłużej (ryc. 62).

Mineralizacja zęba zaczyna się zawsze w najwyższym punkcie jego korony, po czym po jej uwapnieniu proces ten obejmuje szyjkę i wresz cie przechodzi na korzeń. Z tą chwilą rozpoczyna się ruch erupcyjny zęba w kości w kierunku tworzącego się na jego przyjęcie wyrostka zębodołowego.

Wyrzynanie zęba, a właściwie czynna faza tego procesu, kończy się z chwilą zetknięcia z zębem przeciwstawnym. Wówczas anatomiczna szyjka wyrżniętego zęba, a nawet część graniczącego z nią szkliwa, jest pokryta przez rąbek dziąsła. Dopiero później, w tzw. fazie biernej, tworzy się fizjologiczna kieszonka dzią- słowa, a przyczep jej nabłonka ustala się na wysokości anatomicznej szyjki zęba. W ciągu życia takie pro-cesy w uzębieniu zachodzą dwukrotnie — dla zębów mlecznych (dentitio prima) i dla stałych (dentitio secunda).

Przeciętnie okres wyrzynania się zębów mlecznych trwa od 6 do 30 mies. życia, a dane te przedstawiają się następująco: siekacze przyśrodkowe 6— 8 mies. życia „ boczne 8—12 „ „ pierwsze trzonowce 12—16 „ „ kły 16—20 drugie trzonowce 20—30 „ ,,

Każda grupa zębów wyrzyna się najpierw w żuchwie, a nieco później w szczęce. Należy zaznaczyć, że zdarzają się odchylenia w kolejności ukazywania się zębów, tak co do szczęk, jak i grup, podobnie jak opóźnienia lub przyspieszenia w stosunku do przedstawionych danych.

Zęby mleczne, jako czasowo pozostające w jamie ustnej, ustępują kolejno miejsca odpowiednim stałym. Proces ten zaczyna się od rozessania wierzchołków korzeni najpierw dolnych, a następnie korzeni górnych zębów mlecznych pod koniec trzeciego .lub z początkiem czwartego roku życia. Rozsysanie trwa tak długo, aż dojdzie do zniszczenia całego ko- rżenia, a pozostała korona odpada w czasie żucia lub pod wpływem przypadkowego urazu. Wówczas odkrywa się leżąca pod nią tkanka ziarnino wa, podobna do zapalnej, oraz szczyt korony odpowiedniego zęba stałego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *