Mocne nachylenie zęba

W przypadku mocnego nachylenia zęba zdarza się, że ząb przeciwstawny kontaktuje się z jego powierzchnią styczną i oddziałuje na niego wyważająco. Rezultatem tego może. być jego przeciążenie i rozchwianie. Nachylony ząb stwarza czasami skośne płaszczyzny,, które w zetknięciu.

Fakt, że już stosunkowo małe braki w uzębieniu prowadzić mogą do- przemieszczeń i przeciążeń zębów, zmian w ułożeniu żuchwy, a nawet zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych, skłonił niektórych badaczy do postawienia żądania, ażeby każdy brakujący ząb odbudowywano za pomocą protez. Obserwacje kliniczne wykazują jednak, że zmiany te nie- występują w każdym przypadku małych braków zębowych. Inaczej mówiąc, małe braki zębowe nie muszą prowadzić do zaburzeń biostatycznej równowagi zgryzu. O tym, czy równowaga ta zostanie zachowana, czy też nie, decyduje przede wszystkim reakcja biologiczna tkanek przyzębia na działanie sił żucia w zmienionych warunkach zgryzowych. Taką reakcją biologiczną w sensie pozytywnym może być czynnościowe przystosowanie tkanek przyzębia do wzmożonych obciążeń poprzez zwiększenie ilości włókien ozębnowych, pogrubienie beleczek kostnych itp. O zachowaniu biostatycznej równowagi zgryzu decyduje również rodzaj zgryzu. Tak więc w biostatyce odgrywają rolę nie tylko same siły, lecz iakże indywidualne reakcje biologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *