Możliwości wyjaławiania i odkażania

We współczesnym stanie wiedzy stosowanie wyłącznie dezynfekcji (odkażania) narzędzi i materiałów stomatologicznych należy uznać za niewystarczające, gdyż nie niszczy wszystkich drobnoustrojów, ich zarodników, a przede wszystkim wirusów. Z różnych jednak względów wprowadzenie metody wyjaławiania (sterylizacji) wszystkich narzędzi i materiałów stomatologicznych nie jest możliwe. Niektóre sposoby odkażania muszą być więc tolerowane. Umiejętne stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki w działalności lekarza stomatologa zapobiega zakażeniu pacjentów i członków zespołu stomatologicznego. Należy bowiem podkreślić łatwość przenoszenia się drobnoustrojów ze środowiska jamy ustnej przez powietrze, a także wskutek bezpośredniego kontaktu rąk lekarza stomatologa i jego asysty z narzędziami i materiałami opatrunkowymi.

Możliwości wyjaławiania i odkażania są dość ograniczone. Promienie nadfiołkowe w zakresie 2100—3000 A posiadają zdolność zabijania bak- terii i niektórych wirusów. Zdolność tę wykorzystuje się praktycznie do dezynfekcji powietrza i przezroczystych płynów, np. wody. Podobnie działają fale ponaddźwiękowe, ale tylko w stosunku do form wegetatywnych drobnoustrojów. Zarodniki są bardziej odporne na działanie promieni nadfiołkowych niż fal ponaddźwiękowych. Bardzo skutecznymi środkami szeroko stosowanymi do zwalczania drobnoustrojów jest wysoka temperatura środowiska: powietrza, pary wodnej, oleju, a częściowo i wody. Bakteriobójczo działają też różne związki chemiczne w postaci roztworów lub gazów. Działanie roztworów dezynfekcyjnych ogranicza się jednak zwykle do form wegetatywnych, podczas gdy gazy działają nawet częściowo i na zarodniki.

Między wyjaławianiem a odkażaniem nie ma teoretycznie rzecz biorąc ostrej granicy. Praktycznie jednak, oceniając skuteczność poszczególnych metod, zaszeregowuje się je do odkażania lub wyjaławiania. W odkażaniu stosuje się przeważnie czynniki chemiczne, a w wyjaławianiu fizyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *