Narzędzia, materiał, technika czyli krok po kroku

Stosujemy do rzeźbienia materiały twarde, jak kamień, drewno, metale. Do modelowania używamy gliny, mas ceramicznych oraz gipsu i wosku oraz tworzyw sztucznych. Każdy z tych materiałów wymaga odpowiednich narzędzi i innego sposobu postępowania, ponieważ forma musi być .zgodna z tworzywem.

Modelowanie w wymienionych materiałach polega na odejmowaniu lub dodawaniu materiału (ryc. 20).

Praca rzeźbiarza zaczyna się od szkiców koncepcyjnych na papierze, w glinie lub wosku. Najpierw wykonuje się małe szkice, a później powiększa się je do wymiarów zaprojektowanych przez artystę, a następnie odlewa w gipsie i ewentualnie przekuwa w drzewie, kamieniu lub odlewa się w metalu.

Przy rzeźbieniu obowiązują następujące stałe zasady: – 1) spojrzenie ogólne na przedmiot, który mamy rzeźbić czy modelować

– 2) odmierzenie zauważonych ogólnie proporcji oraz zakomponowanie ich na wybranym i wykonywanym przedmiocie

– 3) znalezienie miejsca dla umieszczenia szczegółów ważnych dla charakteru przedmiotu oraz ich selekcja.

– 3. NARZĄD ŻUCIA I JAMA USTNA

JAMA USTNA

Jama ustna (cavum oris) stanowi początkowy odcinek przewodu pokarmowego. Otwiera się ona do przodu szparą ust (rima oris), ku tyłowi kończy się cieśnią gardzieli (isthmus faucium). Jamę ustną ograniczają od przodu wargi, z boków policzki, z góry podniebienie, od dołu dno jamy ustnej (ryc. 21), utworzone przez mięśnie żuchwowo-gnykowe. Na dnie jamy ustnej znajduje się język.

m. genioglossus m. genio-hyoideus m. mylo-hyoideus os hyoideum. Otoczenie kostne jamy ustnej stanowią:

— kości podniebienne (ossa palatina),

— żuchwa (mandibula).

Szczęka (maxilla). Szczęka (ryc. 22 i 23) jest kością złożoną. Rozwinięta szczęka składa się z trzonu oraz wyrostków: jarzmowego

(processus zygomaticus), czołowego (processus frontalis), podniebiennych (processus palatinus) i zębodołowych (processus alveolaris). W związku z różnym pochodzeniem jej poszczególnych części oraz z odrębnościami ich rozwoju rozróżnia się w szczęce część przednią, zwaną kością przy- sieczną, z pierwotnymi wyrostkami podniebiennymi i wałami dziąsłowy- mi, które przekształcają się w okresie wyrastania zębów w wyrostki zębodołowe, oraz część tylną z wtórnymi wyrostkami podniebiennymi oraz wykształcającymi się w procesie ząbkowania bocznymi wyrostkami zębo- hiatus V: ^ maxillaris spina nasalis anterior processus palatinus canalis incisivus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *