Obraz rentgenowski i jego wady

Zasadniczą wadą obrazu rentgenowskiego jest jego spłaszczenie, a więc zatarcie czytelności szczegółów. Próby przedstawienia obrazu zębów na rentgenogramie w postaci plastycznej, trójwymiarowej doprowadziły do powstania techniki wykonywania zdjęć stereoskopowych. Widzenie przestrzenne polega na tym, że lewe oko odbiera nieco inny, odrobinę przesunięty obraz w stosunku do tego, co odbiera oko prawe. Aby uzyskać zdjęcie stereoskopowe wykonuje się więc dwa zdjęcia tego samego zęba na dwóch błonach rentgenowskich, w pierwszym przesuwając ognisko lampy rentgenowskiej w lewo o 3,3 cm od prześwietlanego zęba, a w drugim w prawo o 3,3 cm. Różnica więc dla obu zdjęć będzie wynosić 6,6 cm, czyli tyle, ile średnio wynosi rozstawienie źrenic. Oba zdjęcia ustawia się w specjalnej przeglądarce stereoskopowej, tak aby prawe znalazło się po stronie prawej, lewe zaś po lewej stronie przeglądarki. Podczas oglądania uzyskuje się wrażenie trójwymiarowości obrazu.

Ekonomiczną i prostą metodą otrzymywania obrazów rentgenowskich jest k s e- roradiografia, przy której obraz otrzymuje się na płycie aluminiowej pokrytej cienką warstwą półprzewodnika (selen), zwaną kseropłytą. Przed wykonaniem zdjęcia kseropłytę należy uczulić na promienie jonizujące przez poddanie działaniu pola elektrycznego prądu stałego. W wyniku tego nastąpi uporządkowanie ładunków elektrycznych, gdyż selen naładuje się dodatnio, a aluminium ujemnie. Płytę umieszczoną w kasecie wprowadza się do jamy ustnej i wykonuje zdjęcie. Po naświetleniu części płyty pokryte selenem — do których dotrą promienie jonizujące — zmienią ładunek na ujemny. Wywołanie obrazu polega na posypaniu naświetlonej ksero- Płyty proszkiem o ładunku ujemnym, odpowiednio zakontrastowanym. Rozłoży się on na powierzchni selenu proporcjonalnie do występujących ładunków, dając w efekcie obraz, prześwietlanego obiektu. Można go odczytać z kseropłyty lub przenosić na papier czy podłoże przezroczyste. Kseropłyty można używać wielokrotnie po oczyszczeniu szczoteczką i ponownym naładowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *