Ochrona osób zawodowo narażonych na promieniowanie

W celu ochrony osób zawodowo narażonych na promieniowanie, oprócz prawidłowego urządzenia pracowni rentgenowskiej, należy stosować osłony stałe w postaci ścianek ochronnych oraz fartuchy z gumy ołowiowej. Pracowników zatrudnionych przy źródłach promieniowania obowiązuje systematyczny pomiar dawek indywidualnych. Do tego celu służą dawkomierze oparte na systemie komór jonizacyjnych lub dawkomierze fotograficzne. Te ostatnie — stosowane szeroko — wykorzystują zdolność zaczerniania filmu przez promienie rentgenowskie. Systematyczny comiesięczny pomiar dawki promieniowania, odczytany ze stopnia za-czernienia filmu po jego wywołaniu, pozwala w dużym przybliżeniu

‚omienienia. Małe komory jonizacyjne w postaci :zone stale przez pracowników, pozwalają również vanie dawek napromieniania. nia zdjęć zębów, szczególnie górnych, istnieje duże a napromienienie. W celu ochrony pacjenta zdjęcia lko wtedy, kiedy zostały już wyczerpane inne moż- we na napromienianie są tkanki młode, a szczególnie kiemu podziałowi, dlatego też u małych dzieci i kobiet ciężarnych, przede wszystkim w pierwszych trzech miesiącach ciąży. lywać w ostateczności. Podczas wykonywania zdjęć rstkim pacjentom fartuchy lub kołnierzyki z gumy ołowiowej. Używanie tubusów z wkładką aluminiową, filmów o dużej czułości skracających, czas naświetlania oraz wykonywanie poprawnych czytelnych rentgenogramów, tak aby nie zachodziła potrzeba powtarzania zdjęć, zmniejsza możliwość napromieniowania pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *