Odkażanie narzędzi

Odkażanie narzędzi musi być połączone z ich myciem i oczysz-czaniem. Trudno jest rozstrzygnąć problem, czy najpierw należy narzędzia oczyścić, czy też odkazić. Jeśli się oczyszcza narzędzia przed ich odkażeniem, to osoba oczyszczająca może się sama łatwo zakazić. Zakażenie z jednego narzędzia może też wtedy łatwo przenieść się na pozostałe, co nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi np. o wirusy żółtaczki zakaźnej. Jeśli przed oczyszczeniem narzędzi przeprowadza się najpierw ich odkażenie, to należy się liczyć z trudnością dotarcia środka odkażającego do większych zanieczyszczeń na narzędziach. Rozwiązanie tej sytuacji zapewniają preparaty, które warunkują jednoczesne oczyszczanie i odkażanie (np. Hamosol lub Edisonite w 1% roztworach).

Tak więc przed przystąpieniem do sterylizacji należy narzędzia po ich ewentualnym rozmontowaniu dokładnie wymyć w strumieniu bieżącej wody z użyciem szczoteczki. Obowiązujące Wytyczne o Sterylizacji i Dezynfekcji w Poradniach Stomatologicznych MZiOS przewidują następujące fazy mycia narzędzi:

a. Nawilżanie: każdy przedmiot poddany myciu wymaga nawilżenia przez zanurzenie go w wodzie z dodatkiem detergentu. Czas nawilżania nie powinien być krótszy od 5 min. Narzędzia, które sprawiają trudności umycia, powinno się przetrzymać w płynie dłużej.

b. Mycie szczotką w wodzie bieżącej podgrzanej najwyżej do 45°, co ma na celu ułatwienie usunięcia zanieczyszczeń białkowych.

c. Mycie w wodzie bieżącej na gorąco w temp. 70—80° dla usunięcia zanieczyszczeń tłuszczowych. Jako środek nawilżający i myjący należy stosować roztwór 1% sterynolu lub lauroseptu. Mydła naturalne nie nadają się do tego celu. Płyny nawilżające powinno wymieniać się nie rzadziej jak raz w tygodniu, a myjące — codziennie.

d. Płukanie dla usunięcia resztek zanieczyszczeń i pozostałego płynu myjącego należy rozpoczynać w wodzie w temp. 70—80°. Zabieg płukania należy kończyć wodą destylowaną, aby na powierzchni narzędzi nie mogły wytworzyć się ślady osadów. Wodę destylowaną zastąpić można wodą przegotowaną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *