Okres między I a II wojną światową (1918—1939)

W międzywojennym 20-leciu dentystyka wszędzie przekształciła się już całkowicie w nowoczesną stomatologię. Wykonywanie zawodu przeszło w większości krajów w ręce lekarzy kształconych w podane poprzednio sposoby.

Szerokie rozpowszechnienie się aparatów rentgenowskich umożliwiło łatwe wykrywanie ognisk zapalnych przy wierzchołkach korzeni zębów, co miało duże znaczenie w przypadkach zagrożenia zdrowia chorobą ogniskową. Wprowadzano coraz lepsze leki do zębolecznictwa oraz materiały do wypełnień zębowych.

W zakresie protetyki przewrót stanowił rozwój ceramiki, umożliwiający wykonywanie koron i mostów zadowalających kosmetycznie. Dużym osiągnięciem było też wprowadzenie stali nierdzewnej dla sporządzania protez oraz aparatów ortodontycznych. Używane dotąd w ortodoncji kosztowne stopy złotoplatynowe hamowały rozwój tej dyscypliny, gdyż świadczenia jej miały z tego względu wszędzie charakter elitarny.

W chirurgii stomatologicznej ogólnie przyjęło się już stosowanie obok znieczuleń miejscowych również przewodowych. Coraz powszechniej przeprowadzano resekcję wierzchołków korzeni i operacje torbieli korzeniowych, co umożliwiło zachowanie wielu zębów, skazywanych dawniej na usunięcie.

Interesująco zaczęła się kształtować stomatologia w Związku Radzieckim, gdzie po rewolucyjnych przeobrażeniach politycznych zaistniały warunki do przemodelowania dotychczasowego systemu służby zdrowia. Powstały też nie spotykane dotychczas gdzie indziej możliwości do powszechnego bezpłatnego lecznictwa. Pociągnęło to za sobą konieczność dużej rozbudowy szkolnictwa medycznego. Ponieważ powstało wiele uczelni, powiększył się również potencjał naukowy, co wyprowadziło tam stomatologię z dawnych zaniedbań.

W Polsce, już w warunkach odrodzonej Ojczyzny, działający od r. 1920 Państwowy Instytut Dentystyczny o 4-letnich studiach, jako jedyna w kraju tego typu szkoła wyższa, przemianowany został w r. 1933 na Akademię Stomatologiczną, a program szkolenia został rozszerzony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *