Pierwsze wydanie „Przeglądu Dentystycznego”

Wydarzeniem zasługującym na uwagę było rozpoczęcie wydawania w Warszawie pierwszego polskiego czasopisma pt. „Przegląd Dentystyczny” (1898 r.), którego redakcję objął Bolesław Dzierżawski (1860— —1907).

Drugim obok Warszawy uniwersyteckim ośrodkiem w zaborze rosyjskim było Wilno. O jego żywotności świadczy, że tam właśnie, a nie w Warszawie wydano wspomniany już podręcznik J. Pieńka, następnie podręcznik chirurgii J. Szymkiewicza (1806 r.), z obszernym działem wszystkich dziedzin dentystyki. Bardzo interesująca była też wydana tam publikacja M. Jacowskiego (1860 r.), dotycząca przede wszystkim jego własnych metod leczenia ortodontycznego. Niestety Uniwersytet Wileński przestał istnieć w r. 1832, a kształcenie dentystów dopiero po wielu latach podjęła prywatna szkoła. Najniekorzystniej przedstawiała się sytuacja w zaborze pruskim, gdzie wobec dużego ucisku narodowego niewielu Polaków studiowało. Ci nieliczni byli jednak bardzo dobrze przygotowani do zawodu, gdyż dentystyka na uniwersytetach niemieckich już pod koniec XIX w. osiągnęła wysoki poziom.

W pierwszych latach XX w. na całym świecie zaczęły się krystalizować dwa kierunki kształcenia stomatologów. Pierwszy polegał na studiowaniu ogólnej medycyny, a następnie specjalizowaniu się w sposób przyjęty dla wszystkich dyscyplin lekarskich. Drugi zaś sposób oparty był na ukierunkowanym nauczaniu, łączącym już w czasie studiów wykształcenie ogólnolekarskie i specjalistyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *