Podniebienie

Podniebienie (palatum) jest górną ścianą właściwej jamy ustnej (ryc.

– 35) . Składa się z podniebienia twardego (palatum durum) i podniebienia miękkiego (palatum molle). Kostną podstawę podniebienia twardego stanowią wyrostki podniebienne kości przysiecznej szczęki oraz blaszki poziome kości podniebiennej. Okostna tych części zrasta się z błoną śluzową, która w linii środkowej wytwarza szew podniebienia (raphe palati). Do boków od niego biegną 2—4 poprzeczne fałdy (plicae palatinae trans- versae). Podniebienie miękkie utworzone jest przez dwie warstwy błony śluzowej oraz zawartą między nimi płytę ścięgnisto-mięśniową. Wolny brzeg podniebienia miękkiego wytwarza języczek (uvula). W skład płyty wchodzi rozcięgno podniebienne (aponeurosis palatina) oraz mięśnie: m. języczka (m. uvulae), m. napinacz podniebienia miękkiego (m. tensor veli palatini), m. dźwigacz podniebienia miękkiego (m. levator veli palatini), m. podniebienno-językowy (m. palatoglossus) i m. podniebienno-gar- dłowy (m. palatopharyngeus). Dwa ostatnie, pokryte błoną śluzową, tworzą łuki podniebienno-językowe (arcus palatoglossus) i podniebienno-gar- dłowe (arcus palatopharyngeus), stanowiące boczne ograniczenie cieśni gardzieli (isthmus faucium). Między łukami tworzą się wgłębienia zawierające migdałki podniebienne (tonsilla palatina) — ryc. 21.

Język (lingua) jest fałdem mięśniowym pokrytym błoną śluzową (ryc. 36). W budowie zewnętrznej wyróżnia się nasadę języka (radix linguae), trzon (corpus linguae) oraz koniec (apex linguae). Na grzbietowej powierzchni nasady języka znajduje się skupienie tkanki limfatycznej pokryte błoną śluzową, tworzące migdałek językowy (tonsilla lingualis).

Trzon ma dwie powierzchnie: górną, czyli grzbiet języka (dorsum linguae), oraz dolną — łączące się z sobą wzdłuż brzegów języka. Granicę między nasadą a trzonem stanowi znajdująca się na grzbiecie języka bruzda graniczna (sulcus terminalis). Do przodu od niej znajduje się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *