Pracownia polimeryzacji

Pracownia polimeryzacji. Polimeryzację protez akrylowych przeprowadza się w pracowni polimeryzacji. Najczęściej stosowanym sposobem jest polimeryzacja cieplna w łaźni wodnej. Do polimeryzacji tej służą odpowiednio duże garnki, w których umieszcza się puszki ujęte ramkami. Ogrzewanie wody przeprowadza się za pomocą kuchenek gazowych. Ponieważ podczas gotowania wytwarza się dużo pary, kuchenki te umieszcza się pod okapem odprowadzającym ją na zewnątrz pomieszczenia. Do polimeryzacji cieplnej w suchym powietrzu przeznaczone są specjalne cieplarki pozwalające na utrzymanie stałej temperatury i automatyczne wyłączenie dopływu prądu po upływie nastawionego z góry okresu czasu. W pracowni polimeryzacji powinien znajdować się masywny stół, na którym umocowane są prasy i uchwyty unieruchamiające ramki do puszek podczas dokręcania albo odkręcania ich śruby. W pracowni polimeryzacji umieszcza się niekiedy kotły wulkanizacyjne. Służyły one do wulkanizacji protez kauczukowych, nie stosowanych już obecnie poza małymi wyjątkami. Kotły wulkanizacyjne można wykorzystać do polimeryzacji w podwyższonym ciśnieniu, po dokonaniu w nich pewnej przeróbki. Sposób ten stosowany jest czasami przy wykonywaniu aparatów ortodontycznych i szybko polimeryzującej masy akrylowej.

Odlewnia metali. Najwięcej i najbardziej złożonych aparatów wymaga sporządzanie protez sposobem odlewniczym. Większość z nich stanowi wyposażenie odlewni metali. Potrzebne są przede wszystkim urządzenia do wygrzewania form z masy ogniotrwałej oraz do topienia i odlewania metali. Formy wygrzewane są w piecach elektrycznych (ryc. 132) albo gazowych. Względy metalurgiczne przemawiają na korzyść pieców elek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *