Projekcja

Projekcja, która może oddać wiernie bez zniekształceń rzeczywisty obraz powierzchni stycznych koron zębowych oraz brzeżnej części wyrostka zębodołowego, nosi nazwę projekcji zgryzowej-równoległej. Do tego rodzaju zdjęć używa się filmów o normalnym rozmiarze (3X4 cm), zaopatrzonych w skrzydełko przymocowane pośrodku do opakowania filmu. Film wprowadza się do jamy ustnej tak, aby objął swoim zasięgiem korony zębów i część wyrostka szczęki i żuchwy. Skrzydełko wprowadza się pomiędzy łuki zębowe. Pacjent nagryza na nie ustalając w ten sposób film do zdjęcia. Zdjęcie wykonuje się więc przy zwartych łukach zębowych i żuchwie ustawionej równolegle do płaszczyzny poziomej, kierując tubus lampy (promień centralny) prostopadle do koron zębowych pod kątem 0°. Szczególną uwagę należy zwracać na ortoradialne ustawienie promienia centralnego, aby zęby znajdowały się dokładnie w płaszczyźnie filmu. Tak wykonane zdjęcie daje obraz równoczesny koron i części korzeni zębów górnych i dolnych oraz wyrostka zębodołowego.

Projekcja ortoradialna zapewnia prawidłowe ujęcie zębów na kliszy rentgenowskiej. Tubus lampy kieruje się prostopadle do powierzchni wargowych lub policzkowych zębów, tak jak są one ułożone w łuku zębowym. Od projekcji ortoradialnej odstępuje się w przypadku wykonywania zdjęć pierwszych przedtrzonowców górnych lub w celu uwidocznienia przedziurawienia korzenia zęba (perforacji przednio-tyl- nej). Wówczas wykonuje się zdjęcia w projekcji odśrodkowo-dośrodko- wej (dystomezjalnej) lub odwrotnie dośrodkowo-odśrodkowej (mezjodys- talnej). Jak wiadomo, zęby przedtrzonowe górne mają dwa korzenie, jeden ułożony jest policzkowo, drugi podniebiennie. Podczas wykonywania zdjęć w projekcji ortoradialnej oba korzenie nałożą się na siebie i określenie na takim zdjęciu np. stanu wypełnienia obu kanałów jest niemożliwe. Należy wówczas wykonać zdjęcia w projekcji dośrodkowej lub od- środkowej (tubus skierowany znad zęba piątego w kierunku zęba trzeciego lub odwrotnie — znad zęba trzeciego w kierunku drugiego przedtrzo- nowca). Na błonie rentgenowskiej uwidoczni się wtedy osobno każdy z korzeni zęba czwartego górnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *