Schemat trzonu

Język (lingua) jest fałdem mięśniowym pokrytym błoną śluzową (ryc. 36) . W budowie zewnętrznej wyróżnia się nasadę języka (radix linguae), trzon (corpus linguae) oraz koniec (apex linguae). Na grzbietowej powierzchni nasady języka znajduje się skupienie tkanki limfatycznej pokryte błoną śluzową, tworzące migdałek językowy (tonsilla lingualis).

Trzon ma dwie powierzchnie: górną, czyli grzbiet języka (dorsum linguae), oraz dolną — łączące się z sobą wzdłuż brzegów języka. Granicę między nasadą a trzonem stanowi znajdująca się na grzbiecie języka bruzda graniczna (sulcus terminalis). Do przodu od niej znajduje się w zębodole (alveolus), i z części wolnej — korony zęba (corona dentis). Między nimi znajduje się szyjka zęba (collum dentis) — ryc. 40.

Większa część masy zęba utworzona jest z zębiny (dentinum ), która w części wolnej zęba — koronie — pokryta jest szkliwem (enamelum ), korzeń zaś pokryty jest cementem (cemen- tum ). Wewnątrz korony zęba znajduje się komora zęba (cavum dentis), która przedłuża się w kanał korzenia zęba (canalis radicis dentis), otwierający się na szczycie korzenia otworem szczytowym zęba (foramen apicis dentis).

Komora zęba wypełniona jest miazgą zęba (pulpa dentis), tj. tkanką łączną zawierającą dużą ilość naczyń i nerwów wnikających do komory przez kanał korzenia zęba.

Na koronie zęba wyróżnia się następujące powierzchnie: a. Powierzchnia żucia (facies masticatoria s. occlusalia).

Zamiast niej może być krawędź sieczna lub wierzchołek żucia. b. Powierzchnia zewnętrzna (facies externa s. vestibularis), .która w zależności od położenia nosi nazwę wargowej (facies labialis) lub policzkowej (facies bucca- lis).

c. Powierzchnia wewnętrzna (facies interna s. oralis) (dla zębów górnych powierzchnia podniebienna — facies palatina, dla zębów dolnych powierzchnia językowa — facies lingualis).

d. Powierzchnia styczna (facies contactus) — bliższa linii środkowej mezjalna (facies mesialis) i dalsza — dystalna (facies distalis).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *