Silikonowe masy wyciskowe

Silikonowe masy wyciskowe są produktem nowej gałęzi chemii, zwanej chemią krzemu. Podobnie jak w chemii organicznej podstawowym atomem jest węgiel, tak tutaj jest atom krzemu. Również z połączeń krzemowych otrzymać można cząsteczki o budowie długich łańcuchów i sieci. Przemysł wytwarza obecnie różne materiały silikonowe, począwszy od olejów poprzez tworzywa o właściwościach gumy, a skończywszy na twardych żywicach. Głównym składnikiem silikono- wych mas wyciskowych są częściowo spolimeryzowane elastomery, w których podstawowym ugrupowaniem chemicznym jest dwumetylosiloksan o wzorze: ch3

Oprócz tego posiadają one substancje wypełniające w postaci dwutlenku krzemu, tlenku cynku, tlenku tytanu i innych. Ułatwiają one tężenie masy i zapobiegają jej kurczeniu się podczas tężenia. Dodatki jeszcze innych substancji (Si02 estryfikowany przez CH3OH albo C2H5OH) pozwalają na uzyskanie optymalnych właściwości mechanicznych masy wyciskowej. Zawiera ona również barwniki i substancje smakowe. Tężenie masy zachodzi pod wpływem katalizatorów powodujących dalszą jej polimeryzację, czyli wydłużenie łańcuchów makrocząsteczek. Jako katalizatory stosuje się sole organo-metaliczne, najczęściej kaprylan cynawy — Sn(CH3) (CH2)c (C02)2. Silikonowe masy wyciskowe stanowią pastę o dużej lepkości. Zmniejszenie lepkości można osiągnąć przez takie dodatki, jak: oleje silikonowe

krótkich łańcuchach, toluen, octan butylowy. Silikonowe masy wyciskowe występują w handlu w postaci pasty zawartej w tubach oraz płynnego katalizatora w butelce. Przyrządzanie masy do wycisku polega na wyciśnięciu pasty z tuby na płytkę szklaną

– 1 dokładnym wymieszaniu ze ściśle określoną ilością kropel katalizatora. Ilość katalizatora oraz czas mieszania określa instrukcja producenta, której należy przestrzegać. Przeciętny czas mieszania wynosi 2—3 min. Do wycisków masami silikonowymi należy używać łyżek perforowanych, lub też wy klejonych przylepcem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *