Sterylizacja olejowa

Po zakończeniu sterylizacji materiał przechowuje się. w puszkach z zamkniętymi otworami, z zaznaczoną datą sterylizacji. Puszki takie nie mogą być przechowywane dłużej niż jeden tydzień.

Sterylizacja olejowa znajduje szczególne zastosowanie w przypadku prostnic i kątnic, narzędzi tnących, kanałowych i wierteł. Dla tych narzędzi jest ona o wiele racjonalniejsza niż sterylizacja sucha, gdyż stanowi jednocześnie właściwą konserwację narzędzi. Czas właściwej sterylizacji w przypadku wyjaławiaczy olejowych wynosi 20 min. przy temp. 180°C, a łączny czas ekspozycji 30 min. (czas wyrównania temperatury w przypadku sterylizatora olejowego wynosi bowiem 10 min.). Najlepsze są sterylizatory olejowe na olej silikonowy, warunkujące leżącą pozycję prostnic i kątnic. Znajdujące się w naszym kraju steryliza-tory produkcji czeskiej (ryc. 151) nadają się nie tylko do wyjaławiania prostnic i kątnic, ale — po dokonaniu niewielkiej modyfikacji (ryc. 152)

— również do wyjaławiania drobnych narzędzi stomatologicznych, szczególnie wierteł.

Po ukończonej sterylizacji należy puszki odwirować (ryc. 151). Zarówno nadmiar, jak niedomiar oleju prowadzi do przegrzewania się

– 1. Strzykawki do iniekcji oraz igły należy sterylizować w sterylizatorach na gorące powietrze lub parę. Zaleca się korzystać ze strzykawek i igieł wytrzymałych na temperaturę do 200°. Konieczne jest rozkładanie strzykawek i igieł na części przed sterylizacją. W stanie złożonym sterylizować można strzykawki całkowicie szklane i tylko przy zastosowaniu ciepła suchego.

Gotowanie strzykawek, nawet znacznie przedłużone, nie zapewnia zabicia wszystkich rodzajów bakterii zarodnikujących, a wśród nich chorobotwórczych, wywołujących tężec i zgorzel gazową nie zapewnia również unieczynnienia wirusa wszczepiennego zapalenia wątroby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *