Stomatolodzy interesują się ruchami żuchwy

W kręgu szczególnego zainteresowania stomatologa znajdują się ruchy żuchwy, jakie wykonywane są podczas rozdrabniania i miażdżenia pokarmów, czyli ruchy żujące. Aczkolwiek w ruchach żujących najistotniejszy jest komponent przemieszczania żuchwy ze zwarcia bocznego do zwarcia centralnego, to jednak całość tych ruchów jest znacznie nazywamy stroną żującą albo pracującą. Po przeciwnej stronie, którą określamy stroną podpierającą, a czasami balansującą, guzki policzkowe zębów dolnych stykają się, lub też są ustawione na wprost guzków pod- niebiennych zębów górnych. W końcu fazy trzeciej dochodzi zatem do zetknięcia się zębów dolnych z górnymi w bocznym położeniu zwarciowym. W fazie czwartej (IV), którą stanowi ruch artykulacyjny, żuchwa powraca do centralnego położenia zwarciowego, przy czym guzki zębowe ślizgają się po sobie. Czwarta faza należy w akcie żucia do najważniejszych, ponieważ w trakcie jej trwania odbywa się po stronie żującej rozdrabnianie i rozgniatanie pokarmu. W ruchach żujących oprócz mięśni skrzydłowych bocznych uczestniczą również mięśnie podnoszące, a także opuszczające żuchwę. Istotne znaczenie w akcie żucia mają mięśnie języka, warg i policzków. Między ruchami żuchwy i języka zachodzi ścisła korelacja, obejmująca również inne czynności jamy ustnej.

Krótkiego omówienia wymaga również ruch odgryzania. Ruch ten, dotyczący zgryzu nożycowego, przedstawia ryc. 85. Zgryz nożycowy charakteryzujący się zachodzeniem na siebie siekaczy (podobnie do ramion nożyc podczas cięcia) wybrano do przedstawienia ruchu odgryzania dlatego, że występuje on najczęściej u mieszkańców Europy. W zasadzie swej ruch odgryzania podobny jest do ruchu żucia. Opuszczaniu żuchwy towarzyszy jej wysunięcie do przodu, wobec czego brzegi sieczne zębów dolnych stają naprzeciw brzegów siecznych zębów górnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *