Stopy Ag-Pd

Stopy Ag-Pd produkowane są w postaci płytek odlewniczych, drutu i blachy. Przez odpowiednie zestawienie składników otrzymano kilka podstawowych gatunków stopu różniących się między sobą’ twardością oraz przeznaczeniem. Ze stopów Ag-Pd można w zasadzie wykonywać wszystkie metalowe konstrukcje protez. Mogą one być łączone przez lutowanie oraz tzw. sposobem zgrzewniczo-spawalniczym, polegającym na dolewaniu nowych części do gotowych już obiektów metalowych. Stopy srebro-palladowe występują pod różnymi nazwami fabrycznymi. Ważniejszymi z nich są: Palliag, Sipal, Wego, Alba, Pedagan.

Chociaż stopy te nie dorównują swymi właściwościami stopom złota, to jednak dzięki stosunkowo niskiej cenie są one bardzie] dostępne dla szerszych kręgów społeczeństwa. Pewne znaczenie posiada również niski ciężar właściwy stopów Ag-Pd, wynoszący około 11. W związku z tym do wykonania protez ze stopu Ag-Pd zużywa się wagowo około 30°/o mniej materiału, niż przy stosowaniu stopów złota.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *