Stopy metali jako materiały podstawowe

Metale znalazły szerokie zastosowanie w stomatologii ze względu na swe zalety wytrzymałościowe. Zakres stosowania metali w protetyce znacznie się poszerzył po pojawieniu się nowych stopów oraz po wprowadzeniu do niej odlewnictwa. Należy zaznaczyć, że jako materiały podstawowe stosowane są w stomatologii prawie wyłącznie stopy, a nie czyste metale. Poprzez odpowiedni dobór metali można uzyskać stop przewyższający właściwościami każdy z poszczególnych składników. Niewielki dodatek jakiegoś składnika do stopu zmienia czasami w decydujący sposób jego właściwości fizykochemiczne. Z tych właśnie względów, a także z uwagi na szczupłe ramy niniejszego opracowania, omówione zostaną jedynie stopy, a nie poszczególne składające się na nie metale.

Stopy metali stosowane w jamie ustnej powinny odpowiadać wymaganiom stawianym materiałom podstawowym w ogóle. Stomatologiczne stopy metali wykazują dużą wytrzymałość mechaniczną i wystarczającą na ogół odporność chemiczną, jednak zabarwienie ich w niczym nie przy- Ryc. 145. Siatka przestrzenna kryszta- pomina wyglądu zębów i błony ślu- łów metali o układzie sześciennym, zowej. Dlatego też konstrukcje meta-lowe umieszcza się najczęściej w niewidocznych miejscach jamy ustnej, lub też pokrywa się je materiałami naśladującymi wyglądem zęby naturalne. W stomatologii znajduje zastosowanie wiele różniących się między sobą stopów. Przed przystąpieniem do omówienia najważniejszych z nich należy zapoznać się z niektórymi podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi stopów metali w ogólności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *