Szczypczyki

Szczypczyki wadzania i wyjmow stomatologiczne (ryc. 98 b) służą do wpro- ania z jamy ustnej wałków ligniny, tamponów, wa cików itp. Są to wi^c narzędzia chwytne, składające się z dziobów, z po mi, ustawionych pod kątem do sprężystych ramion, y się prawidłowo, na jednym ramieniu znajduje się twór w drugim ramieniu. matologiczny (ryc. 98 c) składa się z trzonu oraz ostrej końcówki, ustawionej do trzonu pod różnymi kątami (od 90 do 135°). Końcówka umożliwia dotarcie do zachyłków i przestrzeni mię- dzyzębowych. Zgłębnik służy do wykrywania ubytków, badania głębokości kieszonek, gładkości wypełnień, wrażliwości twardych tkanek zęba itp. Zakończenie trzonu może służyć do badania wrażliwości zębów przez opukiwanie.

Strzykawka wod na (ryc. 99 a) używana jest do badania wrażliwości zębów na czynniki termiczne, przepłukiwania ubytków próchnico ląsłowych itp. Składa się z wymiennego cylindra szklanego osadzonego w metalowej obudowie, tłoka oraz wymiennej koń cówki. Spotyka się też strzykawki w postaci gumowego balonika z metalową końcówką.

Dmuchawka (ryc. 99 b) składa się z balonika gumowego z metalową końcówką zgiętą na końcu. W celu uniemożliwienia aspirowania śliny z jamy ustnej balonik lub metalowa końcówka zaopatrzone są w zawór jednokierunkowego działania. Dmuchawka służy do usuwania opiłków z ubytków w czasie ich opracowywania, osuszania ubytków przed wypełnieniem, osuszania powierzchni zębów itd. Nowoczesne dmuchawki, np. w unitach, zasilane są powietrzem ze sprężarki, co warunkuje jednokierunkowy jego przepływ uniemożliwiający aspirowanie śliny. Dmuchawkę taką uruchamia się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na obudowie. Umożliwia ona uzyskiwanie do nadmuchu zimnego lub podgrzanego powietrza.

Oprócz narzędzi podstawowych służących do badania używane są w stomatologii również inne narzędzia, przeznaczone do bardzo rozmaitych celów.

Narzędzia służące do opracowywania twardych tkanek zęba można podzielić na ręczne i maszynowe. Narzędziami ręcznymi do opracowywania zębiny są przede wszystkim wydrążacze (ekskawatory) — ryc. 100. Wydrą- żacz posiada końcówkę roboczą o różnej wielkości, okrągłą lub owalną, wygiętą pod kątem rozwartym w stosunku do trzonu. Może być jedno- lub dwustronny. Wydrążacze służą do usuwania rozmiękłej zębiny. Można również używać wydrążaczy. do usuwania z ubytków resztek pokarmowych, nadmiaru podkładu, opatrunków, a nawet do skrobania kieszonek dziąsłowych.

Do opracowywania twardych tkanek zęba częściej stosowane są narzędzia maszynowe. Można podzielić je na tnące i ścierające. Do grupy narzędzi tnących należą wiertła, a do narzędzi ścierających kamienie, separatory oraz krążki ścierne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *